Tilfredsheden falder hos flere danske togpassagerer

15. december 2016

En ny National Passagertilfredshedsundersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen viser, at 4 % færre passagerer er tilfredse med togrejsen. Det er især tog til tiden, service og parkeringsforhold ved stationen, som trækker ned.

Togpassagerers tilfredshed falder

Tilfredsheden falder hos flere danske togpassagerer
Foto:Getty Images

Så tilfredse er togpassagererne

Den nye Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse viser, at 77 % af passagererne overordnet er tilfredse med deres togrejse. Sammenlignes tallet med sidste passagertilfredshedsundersøgelse fra vinteren 2016, er der sket et fald i togpassagerernes tilfredshed.

”Det er bekymrende, at togselskaberne ikke kan holde niveauet. Tilfredsheden med den aktuelle togrejse er faldet med 4 %-point, hvilket skal ses i lyset af, at det ligesom ved sidste undersøgelse kun er hver anden passager, som er tilfreds med det produkt, de får for pengene. Det er en udfordring for togselskaberne, at deres produkt på flere områder ligefrem opleves dårligere, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Mindre tilfredshed med tog til tiden og togselskabets service

Det kan især være sommerens mange forsinkelser, som præger passagerernes tilfredshed. En undersøgelse om togforsinkelsers betydning, lavet af Passagerpulsen fra efteråret 2016, viser nemlig, at forsinkelser påvirker stort set alle forhold vedrørende togrejsen. Ifølge Banedanmarks egne rettidigheds tal har hverken fjernbanen eller S-banen samlet set overholdt kravene om tog til tiden fra juni 2016.

Når passagererne bliver spurgt, om de er tilfredse med togets overholdelse af køreplanen, svarer 24 %, at de ikke er tilfredse. Det tal var ved sidste undersøgelse 16 %.

”Vi er sådan set ikke overrasket over resultatet. Undersøgelsen bekræfter det, vi allerede ved, og som Banedanmarks tal også viser: Der har været mange forsinkelser, og det påvirker tilfredsheden med alle andre forhold. Der er behov for, at selskaber og beslutningstagere aktivt forholder sig til, hvad passagererne siger i undersøgelsen, og så sætter ind med forbedringer. Det gælder ikke kun i forhold til at overholde køreplanen, men også de andre områder i undersøgelsen, som passagererne finder vigtige – for eksempel hvad angår information”, siger Anja Philip.

Tilfredsheden med togselskabets service på den aktuelle rejse er for eksempel faldet fra 69 % til 63 %, mens en fjerdedel stadig er utilfredse med parkeringsforholdene ved stationen.

For at øge passagerernes tilfredshed anbefaler Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen, at togselskaberne især arbejder med at få flere tog til at køre til tiden. Dernæst er blandt andet information ved forsinkelser og mere synlig service fra personalet afgørende, hvis flere togpassagerer skal blive tilfredse med deres rejse.

Faktaboks

National Passagertilfredshedsundersøgelse
  • Landets allerførste Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse blev udgivet i juni 2016 og har data fra slutningen af 2015 og frem til marts 2016.
  • COWI A/S står for at indsamle data til undersøgelsen.
  • DSB, Arriva, Metro og Nordjyske Jernbaner deltager i undersøgelsen. Lokalbanerne på Sjælland kommer med fra april 2017.
  • Passagerpulsen håber, at også Lemvigbanen og busselskaberne med tiden vil være med.
  • Den Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse udgives 2 gange om året – i juni og december. Hver undersøgelse baseres cirka på 18.000 interviews.
  • Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne togselskaber med hinanden på de konkrete strækninger. Her måler vi på passagertilfredsheden både i forhold til konkrete tog og i forhold til sammenhængen med andre transportformer.
  • Målingen af passagerernes tilfredshed kan bruges af selskaber og politikere til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne og den kollektive transport mest.