Gå til hovedindhold

Ankenævnssag: Passager hang selv på dyr taxaregning

892 kroner kom det til at koste en passager, som tog en taxa i forventning om at få pengene refunderet, da S-toget var forsinket. Hun var nemlig bange for at komme for sent i retten. Men DSB afviste at betale regningen.

· 5. Oktober 2022

Klagen

Passageren skulle med toget fra Egedal St. om morgenen for at møde som nævning i retten, men da der tidligere på morgenen havde været en person på sporet, var S-toget forsinket. DSB lod visse tog være gennemkørende for at indhente forsinkelsen, men informerede ifølge eget udsagn om ændringerne via skærmene samt via højtalerudkald på perronen.

Ifølge passageren var der ingen højtalerudkald eller anden info om driftsforstyrrelserne. Hun ringede derfor til DSB’s kundeservice, men fik oplyst, at kundeservice var lukket indtil kl. 08.00.

Hun tog derfor en taxa til Nordhavn for at undgå at komme for sent i retten og forventede, at regningen efterfølgende ville blive godtgjort af DSB ud fra reglerne om rejsegaranti. 

DSB har oplyst, at de ikke fører log over den information, der bliver givet på perronen. Det efterfølgende tog kørte imidlertid som planlagt, og passageren ville have været fremme på Nordhavn St. til tiden, hvis hun havde ventet på det næste tog. DSB har desuden oplyst, at DSB’s telefoner er døgnåbne. De har endvidere anført, at de i henhold reglerne om rejsegaranti yder kompensation i form af en ny billet eller økonomisk kompensation beregnet ud for forsinkelsen, men at de i henhold til reglerne ikke dækker omkostninger til en taxa.

Passageren har efterfølgende klaget til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Afgørelsen

DSB skal ikke refundere passagerens udgift til taxakørsel, men ankenævnet har fremhævet vigtigheden af, at DSB informerer passagerne om forsinkelser, så passagerer har mulighed for at planlægge alternativer.

Begrundelsen

I afgørelsen bemærker ankenævnet, at DSB ikke kan bevise, at de har informeret passageren om forsinkelserne, og fremhæver vigtigheden af denne forpligtelse. 

Ankenævnet har dog lagt vægt på, at passageren godt kunne være kommet frem til tiden, hvis hun havde ventet på det næste tog, samt at kundeservice ikke som oplyst var lukket, hvorfor passageren formodentlig har ringet forkert. DSB er derfor ikke forpligtet til at dække omkostningerne til taxaen.

Sagen var for ankenævnet 15. juni 2022.