Gå til hovedindhold

Sådan klager du til Ankenævnet for bus, tog og metro

Oplever du at få afslag på din klage hos tog- eller busselskabet? Så kan du klage over afgørelsen til Ankenævnet for bus, tog og metro. Få overblik over hvordan du gør her.

Fotokredit: Getty Images · 29. Juni 2020
Mænd taler med kontrollør på

Inden du klager til Ankenævnet

Kontrolafgifter eller andre dårlige oplevelser i bus, tog eller metro, kan du klage over.

Klag altid først til trafikselskabet, du har rejst med. Gør det skriftligt, så du har bevis for, at du har klaget. Er du utilfreds med deres afgørelse, kan du sende klagen videre til Ankenævnet for bus, tog og metro.

Inden du klager til ankenævnet, kan det være en god ide at undersøge, om ankenævnet har truffet afgørelser i sager, der ligner din.

Klag til Ankenævnet

Klager til Ankenævnet for bus, tog og metro sker ved, at du udfylder deres klageskema på deres hjemmeside.

Kontakt Ankenævnet, hvis du ikke har mulighed for at udfylde skemaet online. Så vil de sende dig et med posten.

Skriv en mail til mail@abtm.dk eller ring på telefon 22 62 65 00. Telefonen er åben tirsdag 9.30-11.30 og fredag 10.00-11.30.

Klagen til trafikselskabet er en god idé at have liggende, da du skal bruge oplysninger derfra, når du udfylder klageskemaet.

Betal klagegebyr

Prisen for at klage til Ankenævnet for bus, tog og metro er 160 kroner. Handler din klage om mindre end 160 kroner er prisen 80 kroner.

Pengene skal du overføre til Ankenævnets konto i Danske Bank.

Registreringsnummer: 4183

Kontonummer: 12040768

Husk at påføre dit eller passagerens navn på indbetalingen.

Betaler du ikke klagegebyr, tager Ankenævnet ikke din sag op. Hvis du får medhold i klagen, får du pengene tilbage.

Sådan behandles din klage

Ankenævnets sekretariat indsamler oplysninger og udtalelser fra trafikselskabet. Både dig og trafikselskabet modtager 1 kopi af alle oplysningerne, og I skal begge kommentere dem.

Når Ankenævnets sekretariat vurderer, at de har alle de oplysninger, som de skal bruge, bliver din sag sendt videre til selve Ankenævnet.

Ankenævnet holder møder hvert kvartal. Formanden for ankenævnet kan afvise din klage, hvis den ikke er egnet til behandling i det ankenævn.

I ankenævnet sidder repræsentanter for dig som passager og for trafikselskaberne. Formanden for ankenævnet er en dommer.

Normalt plejer det at tage cirka 6 måneder, før du har en afgørelse på din klage.

Ombestemmer du dig, eller opfylder trafikselskabet dit krav under sagens forberedelse, dropper Ankenævnets sekretariat klagen igen.

Sådan bliver klagen afgjort

Afgørelsen er skriftlig, og den bliver sendt til både dig og trafikselskabet. Der står på afgørelsen, om du eller trafikselskabet skal betale gebyret for sagsbehandlingen.

Normalt skal du eller trafikselskabet leve op til afgørelsen inden for 30 dage.

Afgørelsen bliver lagt på Ankenævnets hjemmeside, men dit navn eller andre personlige oplysninger vil være slettet. 

Ankenævnet kan bestemme, at navnet på trafikselskabet ikke må nævnes, hvis særlige forhold taler for det. 

Klag over Ankenævnets afgørelse

Er du ikke tilfreds med afgørelsen, kan du ikke klage til andre ankeinstanser. Du må derfor lægge sag an mod trafikselskabet ved domstolene, hvis du er uenig i Ankenævnets eller formandens afgørelse