Gå til hovedindhold

Ankenævnssag: Passager tog taxa, da bussen ikke kom

En passager tog en taxa, da bussen ikke kørte ind til stoppestedet, men drejede ned af en anden vej. Han frygtede nemlig, at den næste bus ville gøre det samme, og det var hundekoldt. Men efterfølgende ville busselskabet ikke betale for taxaen.

· 5. Oktober 2022

Klagen

En passager valgte at gøre brug af sin rejsetidsgaranti og tog en taxa, da bussen ikke kørte ind til stoppestedet, men drejede ned af en anden vej, fordi der holdt en lastbil i vejen.

Det var koldt, og passageren frygtede, at den næste bus ville gøre det samme. Derfor anvendte passageren Movias rejsetidsgaranti, der træder i kraft, hvis bussen er mere end 20 minutter forsinket.

Passageren henvendte sig efterfølgende til Movia for at få dem til at godtgøre taxaregningen. Dette blev afvist med begrundelsen, at GPS-data for den næste bus viste, at den var kørt fra det rigtige stoppested til tiden, og at der derfor samlet set kun havde været 11 minutters ventetid på bussen.

I sin henvendelse beskriver passageren, at den forrige bus kørte fra stoppestedet 2 minutter, før bussens afgangstidspunkt, hvilket ifølge passageren ville betyde en forsinkelse på 22 minutter, hvis næste bus ligeledes drejede pga. lastbilen, som holdt i vejen.

Afgørelsen

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har givet Movia medhold i sagen, og Movia skal derfor ikke godtgøre passagerens taxaregning.

Begrundelsen

Beslutningen er taget på baggrund af Movias fremlagte GPS-data for bussen, der viser, at den næste bus afgik til tiden 11 minutter senere.

Ankenævnet mener derfor, at der ikke er tale om en forsinkelse, som er dækket af rejsetidsgarantien.

Sagen var for ankenævnet 15. juni 2022.