Gå til hovedindhold

Ankenævnssag: Pendlerkort var gyldigt men uden metrotillæg

En passager med pendlerkort tog metroen pga. driftsforstyrrelser på S-toget. Pendlerkortet dækkede de konkrete zoner, men var uden metrotillæg, og hun fik derfor en bøde på 750 kr.

· 14. Februar 2022

Klagen

S-togspendleren rejste med metrolinje M1/M2, pga. driftsforstyrrelser på S-toget. Ved kontrol i metroen fremviste pendleren et gyldigt DSB pendlerkort til DOT-zonerne 01 og 02. Pendleren havde brugt kortet på sine rejser med S-toget de seneste fem måneder, og hun antog derfor, at det var gyldigt til rejsen. Pendlerkortet var gyldigt i den zone, kontrollen blev foretaget, men kortet var uden metrotillæg. Passageren fik derfor en bøde på 750 kr.

Afgørelsen

Ankenævnet besluttede, at passageren ikke skal betale bøden på 750 kr. 

Begrundelsen

Ankenævnet lagde vægt på, at det ikke fremgår af pendlerkortet, at det er uden metrotillæg. Desuden kan passagerer forny deres pendlerkort uden at tage stilling til, om de vil købe metrotillæg.  Deres valg fra første gang, de køber kortet (i dette tilfælde fem måneder tidligere), bliver nemlig automatisk videreført. 

Ankenævnet lagde desuden vægt på, at metrotillægget fraviger det normale zonesystem. Det betyder, at Metroselskabet har en særlig pligt til at informere, hvilket Metroselskabet ikke lever op til.