Gå til hovedindhold

Rejsekort: Svar på 15 spørgsmål om check ind og ud

Hvorfor er der ikke rejsekortstandere i toget? Du får svar på 15 spørgsmål om at checke ind og ud her.

Fotokredit: Anette Sønderby Madsen · 6. Oktober 2022
Rejsekortstander på perron viser check ind

Vi har stillet Rejsekort A/S nogle af de spørgsmål om check ind og ud, vi ofte møder fra jer passagerer. Læs, hvad Rejsekort A/S svarer herunder.

15 ofte stillede spørgsmål om check ind og ud

 • I Danmark er der ikke sluser ind til stationerne, fordi de kræver døgnbemanding, så de kan åbnes i forbindelse med kritiske situationer, og fordi der ikke er plads til sluser på de nuværende stationer uden væsentlig ombygning.

  98,5 procent af alle rejser på landsplan bliver checket ud, og glemmer du at checke ud, kan du på Check Udvej-appen eller på Rejsekort.dk indmelde et glemt check ud.

  Bruger du appen Check Udvej, får du automatisk en besked, hvis du har glemt at checke ud.

 • Et rejsekort kan kun håndtere én rejse ad gangen, det vil sige, enten en enkelt persons rejse eller flere kunders rejse på samme rejsekort.

  Støder en medrejsende til undervejs på en rejse, er vedkommende jo på en anden rejse end den, den første rejsende var i gang med.

 • Du skal checke ind ved skift af transportmiddel for at sikre, at rejsekort kan beregne den rigtige pris for din rejse.

 • En rejse må højst vare 5 timer i et regionalt takstområde – for eksempel på Sjælland – og højst 12 timer, hvis den krydser Storebælt. Den maksimale rejsetid i de forskellige dele af landet kan ses på rejsekort.dk.

 • Check ind ekstra-kortlæseren har en mindre enkel betjening og er dyrere end den simple check ind-kortlæser. Derfor er der normalt kun én ekstra-kortlæser i hver gruppe af kortlæsere på stationerne.

  Husk, at rejsekortautomaten også kan bruges til at checke flere ind.

 • Kortlæserne er ikke installeret i toget, fordi togstammerne hyppigt byttes rundt, så der skulle ske en opdatering og synkronisering af kortlæserne, hver gang de kørte på en ny strækning. Desuden ville kræve væsentlig flere kortlæsere, hvis alle togvogne skulle udstyres med kortlæsere ved alle døre.

 • Af økonomiske årsager er der installeret kortlæsere i busserne fremfor ved det enkelte stoppested. Der er cirka 40.000 stoppesteder i Danmark, og det ville derfor være meget dyrt at installere kortlæsere ved alle stoppesteder og trække el og dataforbindelser ud til alle stoppestedskortlæsere.

  Trafikvirksomhederne overvejer løbende, om det er hensigtsmæssigt på stoppesteder med mange passagerer.

 • Check ind- og ud-kortlæserne er umiddelbart ens på omrids, for at de kan blive indstillet efter behov. Er der for eksempel en stor begivenhed i et lokalområde, kan kortlæserne ”vendes” på en station til overvejende at kunne checke ud, når publikum ankommer til stedet med tog og til at kunne checke ind, når de igen skal fra stedet. 

  På kortlæsernes skærm er der en tydelig markering af, om de er til check ind eller ud, ligesom der på toppen af dem står ”ind” eller ”ud” med forskellig farvemarkering. Endelig kan du ved at berøre kortlæserne høre en stemme, der angiver, om den er til check ind eller check ud.

 • Rejsekort viser ikke zoner på kortlæserne. Du kan ikke bruge zonevisning til for eksempel at beregne en rejses pris. Rejsekortsystemet vil automatisk beregne den korrekte pris for din rejse baseret blandt andet på zoneantallet.

 • Trafikvirksomhederne beslutter, hvor mange kortlæsere der skal installeres, og hvor de skal placeres på perronerne. Der sker løbende en vurdering af trafikstrømmene på perronerne, så rejsekortkunderne nemt og hurtigt kan checke ind og ud, inden de stiger ombord på et tog eller forlader stationen.

  Det vil sige, at der løbende bliver installeret nye kortlæsere efter behov.

 • Følger du anvisningen om at holde dit rejsekort hen på Det Blå Punkt og holder det her i et halvt sekund, får du lydsignalet for, at du er checket ind eller ud og får samtidig vist et ”OK” på skærmen. Nu har du checket ind eller ud.

  Du kan se alle dine check ind og ud under ’Mine rejser’ på selvbetjeningen på rejsekort.dk. Det er ikke muligt at indbygge en kvitteringsprinter i kortlæserne.

 • Vær opmærksom på, at du kan checke ud, når bussen er på vej hen til det næste stoppested, så du undgår trængslen, når først døren åbner.

 • Trafikselskaberne har besluttet, at passagererne skal checke deres rejsekort ind ved chaufføren af kontrolmæssige hensyn. Derfor sker check ind ekstra også hos chaufføren – og den eneste mulighed for det teknisk er på chaufførkonsollen.

  Trafikvirksomhederne lægger stor vægt på at uddanne medarbejderne godt. Hvis der er chauffører, som er længere tid om at checke flere ind, end kunden forventer, kan det måske hænge sammen med at servicen efterspørges relativt sjældent, eller at det kræver flere trin på chaufførkonsollen at checke flere ind, som det også gør selvbetjent på stationerne.

 • Du har mulighed for at købe et separat Rejsekort Flex til din cykel, så det kan kombineres med en anden billetform, eksempelvis et pendlerkort.

  På Rejsekort Personligt er det en forretningsmæssig beslutning, at den person, hvis navn står på kortet, altid skal rejse med på kortet, men du har så mulighed for at tage andre med, herunder en cykel.

  Ønsker du generelt en mere fleksibel løsning, hvor andre kan bruge kortet, så er Rejsekort Flex den bedste løsning.

 • Over 98 % af alle rejser afsluttes korrekt med check ud. Erfaringerne viser, at check ud er blevet en fast bestanddel af kundens rejse. Samtidig viser analyser, at det er de ældre kunder, som er bedst til at huske at checke ud, herefter kommer børn, kvinder og mænd.

  Den gruppe, der har sværest ved at huske at checke ud, er yngre mænd, og de har en tendens til at blive dårligere og dårligere til at huske at checke ud hen imod slutningen af ugen – særligt fredag og lørdag aften og nat.