Gå til hovedindhold

Undersøgelse: Fysisk tilgængelighed for togpassagerer

Den fysiske adgang til stationer, perroner og tog har stor betydning for mange danskeres mulighed for at bruge kollektiv transport. Vi har undersøgt, hvordan danskerne oplever adgangen til kollektiv transport, og resultaterne viser, at der stadig er behov for forbedringer.

Vi har undersøgt passagerernes oplevelse af adgangen til stationen, på perronen og til toget

Undersøgelsen præsenterer passagerernes oplevelser med adgangen til stationer, og deres oplevelse af tilgængeligheden, når de skal bevæge sig rundt på perronen og i toget. Det er ikke kun mennesker med bevægelseshandicap, som får gavn af en forbedret tilgængelighed. Hvis man indretter bedst for de få, indretter man nemlig bedre for alle. Den kollektive transport vil med andre ord blive mere tilgængelig for alle, hvilket vil give flere mulighed for eller
lettere ved at benytte den.

Fire ud af ti brugere af tog, metro og letbane er på en eller flere måder fysisk udfordrede

De fleste i denne gruppe har nedsat syn (måske afhjulpet af briller), mange har nedsat hørelse, rejser med meget
bagage eller har cyklen med, og en del rejser med en barnevogn eller er gangbesværede i let eller svær grad.

Problemer med elevatorer som den hyppigst nævnte årsag til besvær med adgang til stationen

Elevatorer er blandt andet en af de hyppigst nævnte årsager til oplevelsen af besværlig adgang til stationen. Problemerne knytter sig blandt andet til placeringen af elevatorer, hvor man skal gå en omvej, eller hvor der kun er elevator i den ene ende af perronen. Flere nævner også, at elevatorerne ofte er i uorden og/eller generelt er langsomme. Endelig nævner nogle, at elevatorerne ofte benyttes af unge eller andre passagergrupper, som med fordel kunne tage trappen og give plads til passagerer, som har et behov for at benytte en elevator, fx gangbesværede og folk med barnevogne, tung bagage m.v.

Forside på rapport om fysisk tilgængelighed for togpassagerer

Undersøgelse: Fysisk tilgængelighed for togpassagerer

Læs alle resultaterne af undersøgelsen her.

Læs undersøgelsen her