Gå til hovedindhold

Notat: Tryghed på stationer

Sikkerhed og tryghed er et grundlæggende behov, som passagererne skal have dækket, hvis den kollektive transport skal være attraktiv for dem. Derfor har Passagerpulsen undersøgt danskernes oplevelse med tryghed på stationer.

Størstedelen af togpassagererne føler sig trygge på stationen

Hver femte togpassager har oplevet at føle sig utryg på en station inden for de seneste seks måneder.

Det er positivt, at hovedparten af togpassagererne føler sig trygge på stationen. Pålidelighed og sikkerhed er et primært behov, der skal opfyldes, for at passagererne har lyst til at bruge kollektiv transport.

Utrygheden opstår primært i interaktionen med andre passagerer

Undersøgelsen viser, at følelsen af utryghed både opstår i interaktionen mellem passagererne og på grund af de fysiske rammer. 70 procent peger på asocial opførsel fra andre passagerer, som årsag til, at de har følt sig utrygge i den kollektive transport. Derudover peger de på dårlig belysning, dårlig rengøring og mangel på personale og medpassagerer.