Gå til hovedindhold

Undersøgelse: Danskerne og kollektiv transport 2023

Vi har spurgt danskerne om deres brug af samt holdninger og ønsker til kollektiv transport i en ny, stor undersøgelse. Svarene viser, at tilfredsheden med den kollektive transport er faldet markant, men at der er potentiale for at tiltrække flere passagerer, hvis man udfører konkrete forbedringer.

Faldende tilfredshed

Overordnet set er tilfredsheden med den kollektive transport faldet og er på det laveste niveau siden 2016. 

Utilfredsheden skyldes overvejende for høje priser, upålidelighed og for få afgange eller afgangstider, der ikke passer til passagernes behov. 

To ud af fem angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den kollektive transport generelt, mens én ud af fem angiver, at de er direkte utilfredse.

Kollektiv transport i landdistrikter og alternative transportformer

Denne befolkningsundersøgelse sætter bl.a. fokus på kollektiv transport i landdistrikter og som noget nyt har vi også undersøgt passagerernes forhold til nyere transportformer, som fx samkørsel og flextrafik. 

I landdistrikterne er der langt flere end i de større byer, der oplever, at de må fravælge aktiviteter, hvis de ikke har adgang til bil.

En ud af tre af dem uden bil har svært ved at nå eller må fravælge besøg hos venner og familie.

3.611 danskere har svaret

Passagerpulsen har gennemført befolkningsundersøgelser siden 2016 og har i denne hidtil største af slagsen så mange besvarelser med, at der også er vigtig viden at hente, når vi bryder tallene ned på mindre grupper indenfor fx regioner, urbaniseringsgrad og alder. 

Rapporten er inddelt i fire temaer:

  • Udvikling i brug af kollektiv transport
  • Danskernes holdning til kollektiv transport
  • Danskernes holdninger til forbedringer af kollektiv transport 
  • Alternative transportformer og konsekvenser af ikke at have bil til rådighed 
Forsiden af undersøgelsen 'danskerne og kollektiv transport 2023'

Undersøgelse: Danskerne og kollektiv transport 2023

Læs alle resultaterne i undersøgelsen herunder: 

Læs undersøgelsen