Gå til hovedindhold

6 sejre for dig og den kollektive transport i 2021

Passagerpulsen arbejder for en bedre kollektiv transport. Her kan du læse om seks af de forbedringer, vi var med til at skabe for dig og dine medpassagerer i 2021.

Fotokredit: Getty Images
Mange busser holder parkeret på holdeplads

Forbedringer til den kollektiv transport

Passagerpulsen er din og dine medpassagerers stemme. Vi arbejder for, at du nemt kan rejse med bus, tog og metro, og at den kollektive transport er til at stole på. Det gør vi ved at lytte til passagererne, synliggøre dine oplevelser og behov, lave undersøgelser og indsamle viden, som vi bringer videre i vores dialog med selskaber, operatører og politikere.

2021 bød på mange udfordringer for den kollektive transport på grund af corona. Heldigvis bød året også på en række gode nyheder for dig og den kollektive transport, og vi er stolte over at have haft en finger med i spillet. Disse seks forbedringer, som vi har kæmpet for, er nemlig alle et skridt på vejen til at gøre den kollektive transport bedre for dig, der bruger den i dag, og mere attraktiv for flere passagerer fremover. 

1. Sporarbejde skal genere passagererne mindre

Banedanmark har annonceret, at de vil revidere deres retningslinjer for tilrettelæggelse af sporarbejder, så de fremover generer passagererne mindst muligt.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har i flere år kæmpet for, at hensyn til passagererne skulle fylde mere i planlægningen af sporarbejder. 

2. Kontanter genindført i busser og flextrafik

I begyndelsen af 2021 afskaffede Movia betaling med kontanter i deres busser og flextrafik i forbindelse med en række andre tiltag for at mindske coronasmitten. 

Passagerpulsen kæmper for, at kontanterne forbliver en del af den kollektive transport. Hvis de fjernes, vil de ikke-digitale og folk uden adgang til kortbetaling nemlig blive frataget muligheden for at købe billet og dermed muligheden for at benytte bus og flextrafik. 

Movia genindførte kontantsalget den 1. september.

3. Passagerer fik penge retur for ulovligt forhøjet bøde

Uden at informere passagererne hævede FynBus deres bøde for ugyldig billet fra 700 til 1200 kr. Det blev til en sag i Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, hvor Passagerpulsen er repræsenteret og taler passagerernes sag.

FynBus accepterede Ankenævnets anbefaling om at sænke afgiften igen og betale de forhøjede afgifter tilbage til passagererne. 

4. Bedre information om fejl på rabattrin

Ca. 100.000 passagerer mistede i foråret 2021 deres rabattrin i Takst Vest-området pga. en fejl hos Rejsekort. Til en start fik de berørte passagerer ingen direkte information om fejlen, hvilket vi i Passagerpulsen mente var meget problematisk. 

Passagerpulsen kom derfor med forslag til, hvordan Rejsekort kunne informere de berørte passagerer. På den måde var vi medvirkende til et en væsentligt forbedret information til de berørte passagerer, bl.a. da Rejsekort sendte mails direkte til de mange berørte. 

5. Infrastrukturplanen varsler bedre forhold for kollektiv transport

Det skal være trygt at tage bus, tog og metro. Gennem kampagner har Passagerpulsen gjort politikerne opmærksomme på, hvordan det står til på de danske stationer. Det er langt fra alle steder, som er trygge og imødekommende. 

I infrastrukturplanen fra 2021 er der afsat 350 mio. kr. til netop at skabe mere trygge og imødekommende stationer.

6. Bedre information til togpassagerer ved forsinkelser og aflysninger

Rettidighed og information er to af de vigtigste parametre for passagererne i den kollektive transport. Når bus, tog eller metro er forsinket eller aflyst, er det derfor vigtigt, at passagererne får information om situationen og deres rettigheder afhængig af forsinkelsens omfang. 

I december sendte DSB sendte en mail med information om rejsetidsgaranti til 15.000 forsinkede rejsende, der sad fast i juletrafikken.

Det er et skridt i den rigtige retning, hvor informationen kommer til passagererne – ikke omvendt. Desuden kan du nu som medlem af DSB Plus tilmelde dig opdateringer om din rejse i forbindelse med billetkøbet i DSB app og få en notifikation, der fortæller om din ret til DSB Rejsetidsgaranti.