Rejsekort: Svar på 3 spørgsmål om Rejsekort Anonymt

6. juni 2018

Hvorfor kan jeg ikke bruge appen Check udvej, når jeg har et Rejsekort Anonymt? Få svar på 3 spørgsmål om Rejsekort Anonymt her.

3_spoergsmaal_om_rejsekort_anonymt.png

3_spoergsmaal_om_rejsekort_anonymt
Foto: Getty Images. Illustration: Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk/Getty Images.

Passagerernes 3 spørgsmål om Rejsekort Anonymt

Spørgsmålene er stillet af passagererne på Passagerpulsens Facebookside i april 2018. Spørgsmålene blev sendt til Rejsekort A/S, og du kan læse deres svar herunder:

Hvorfor kan jeg ikke optjene rabat?

Svar fra Rejsekort A/S:

Du optjener også mængderabat på et rejsekort anonymt.

Hvorfor kan jeg ikke bruge Check udvej-appen?

Svar fra Rejsekort A/S:

Fordi vi ikke kender kunden. Forudbetalingen på et rejsekort anonymt er 70 kroner. Har en rejse uden check ud kostet mindre end det beløb, skal kunden have tilbagebetalt forskellen mellem rejsens pris og forudbetalingen.

Koster rejsen mere end forudbetalingen, skal kunden betale forskellen. Rejsekort kender jo ikke indehaveren af et rejsekort anonymt, og derfor kan Rejsekort Kundecenter hverken tilbagebetale til eller trække en betaling fra kortet.

Hvorfor skal jeg spores med mit CPR-nummer, hvis jeg vil have fuldt udbytte af rejsekortets rabatter?

Svar fra Rejsekort A/S:

På Sjælland er der ikke forskel på rabatterne, uanset om kunderne bruger Rejsekort Personligt, Flex eller Anonymt.

I Vestdanmark kan du opnå en højere rabat på Rejsekort Personligt, mens rabatten er ens for Flex og Anonymt. Det hænger sammen med trafikvirksomhedernes ønske om at knytte kunderne tættere til virksomheden og belønne den flittige rejseadfærd ved at yde en høj personlig rabat.

På Rejsekort Flex og Anonymt kan flere kunder dele kortet – og trafikvirksomhederne vil hellere yde rabat til personer end til kort. På rejser hen over Storebælt er der en mindre forskel mellem rabatten på Flex og Anonymt kort, men årsagen til forskellen er den samme som i vest.