Pendlerne er mest utilfredse med togrejsen

6. marts 2017

Passagerer, der pendler med toget, er mere utilfredse end dem, der kun bruger toget i fritiden. Det viser tal fra den Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse. Få svar på, hvad pendlerne er mest tilfredse og utilfredse med.

pendlere_noerreport830x400.jpg

Pendlere venter på næste metro på Nørreport station
Foto: Camilla Dahl

Pendlerne er generelt mere utilfredse end fritidsrejsende

Rejser du som pendler, viser Passagerpulsens Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse, at du generelt er mere utilfreds med din togrejse end passagerer, der bruger toget i fritiden

Især 3 områder adskiller pendlernes tilfredshed med den almindelige passager:

  • Pendlerne er mindre tilfredse med den værdi, de får for pengene. 43 % af pendlerne er tilfredse, mens tallet er 57 % for de fritidsrejsende.
  • 13 % adskiller pendlerne og de fritidsrejsende i forhold til, hvor tilfredse de er med togets rettidighed.
  • Mens 14 % færre pendlere er tilfredse med den information, de får, når der er forsinkelser.

Områder hvor pendlerne og fritidsrejsende er lige tilfredse

Pendlerne og de fritidsrejsende er stort set lige tilfredse med togrejsen på 3 områder:

  • Mulighed for at købe billet/kort til denne rejse
  • Tryghed og sikkerhed på stationen
  • Tryghed og sikkerhed i toget

På et enkelt område er pendlerne mere tilfredse end de fritidsrejsende. Det gælder parkeringsforholdene ved stationen, hvor de har stillet deres cykel.

3 punkter hvor pendlerne er blevet væsentlig mere utilfredse

Pendlernes tilfredshed er faldet mest på 3 områder siden Passagerpulsens sidste Passagertilfredshedsundersøgelse.

  • Tilfredsheden med klimaet ombord på toget er faldet med 10 %.
  • Mens pendlerne er blevet 9 % mindre tilfredse med togets rettidighed eller overholdelse af køreplanen på den aktuelle rejse.
  • Generelt er tilfredsheden med togenes overholdelse af køreplanen på pendlernes sædvanlige strækning faldet 8 %.

2 områder hvor pendlerne er mere tilfredse

Undersøgelsen af passagerernes tilfredshed med togrejsen viser også, at pendlerne er blevet marginalt mere tilfredse på 2 områder siden sidste undersøgelse.

Pendlerne er blevet mere tilfredse med muligheden for at købe kort eller billet til rejsen, og den udvendige rengøring og vedligeholdelse af togene er de også blevet mere tilfredse med.

Læs mere om passagerernes tilfredshed i undersøgelsen Togpassagerers tilfredshed med rejsen