Passagererne får en stærk stemme

3. april 2014

En ny uafhængig stemme, Passagerpulsen, skal fremover tale passagernes sag og skaffe ny faktabaseret viden om kollektiv trafik og passagererne. Trafikselskaber, jernbaneoperatører og pendlertalsmænd bakker op om tankerne bag Passagerpulsen.

Passagererne får en stærk stemme

Passagererne får en stærk stemme
Foto: Thinkstock

En hjælpende hånd til passagerne

Aflysninger, forsinkelser og proppede tog, Metro og busser. Mange danskere har på et tidspunkt haft frustrerende oplevelser i den kollektive transport. Men nu får brugerne af den kollektive trafik en hjælpende hånd.

Passagerpulsen skal varetage passagerernes interesse og samtidig gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at komme i dialog med og få viden om passagererne.

"Historisk god nyhed"

Formand for Forbrugerrådet Tænk, der har udarbejdet forprojektet, Anja Philip kalder Passagerpulsen for en historisk god nyhed for de omkring en million passagerer, der dagligt bruger den kollektive trafik.

"Jeg håber, at vi med Passagerpulsen kommer til at forbedre oplevelsen og forholdene for passagererne i den kollektive trafik. Der findes i dag aktive passagerer rundt omkring i landet, der gør et fantastisk stykke arbejde i deres fritid.  Ved at forene kræfterne i Passagerpulsen, kan vi med én stærk, samlet stemme bedre gå i dialog med trafikselskaber, myndigheder og politikere og forhåbentlig skabe reelle forbedringer for passagerer over hele landet," siger Anja Philip.

Udgangspunkt i passagererne

Transportministeriet har finansieret Forbrugerrådet Tænks forprojekt om Passagerpulsen. Transportministeren mener nemlig, det er vigtigt, at den kollektive trafik tager udgangspunkt i passagerernes behov og oplevelser.

"Nu opruster vi pendlernes stemme i den kollektive trafik. Busser, tog og metro er jo til for passagererne, og deres rejse foregår altså fra dør til dør uanset, hvilket selskab eller operatør man benytter. Hidtil har det udelukkende været op til de enkelte selskaber at stå for, om der skulle være dialog med de rejsende med skiftende resultater, men nu får vi en fælles, uafhængig stemme, der taler passagerernes sag. Det fortjener alle de danskere, der bruger den kollektive trafik, og derfor er der tale om et skridt fremad for den kollektive trafik, som jeg gerne vil rose trafikselskaberne for at bakke konstruktivt op om," siger Magnus Heunicke, tidl. transportminister.

Nationale passagertilfredshedsundersøgelser

I dag har de forskellige trafikselskaber hver deres undersøgelser på området. Men Passagerpulsen skal gennemføre nationale undersøgelser om passagerens forhold og oplevelser, der går på tværs af selskaber og som også kan bruges til internationale sammenligninger samt give ny viden, der kan gavne selskaberne.

Bus & tog samarbejdet ser frem til ny viden

Transportministeriet vil anvende de nationale passagertilfredshedsundersøgelser i forbindelse med DSBs og Arrivas kontrakter, og Metroselskabet har også meldt ud, at man vil tilslutte sig Passagerpulsen så hurtigt som muligt.

"I Bus & Tog samarbejdet synes vi, at det er en rigtig god ide at lave fælles nationale kundetilfredshedsundersøgelser. Så kan man sammenligne på tværs af trafikselskaber, operatører og landegrænser og via denne benchmarking tilføje ny viden og læring i forhold til de undersøgelser, som vi hver især laver i dag. Derudover vil undersøgelserne give ny viden om kundens samlede rejse, hvor bus, tog og metro kombineres, og hvor skiftene mellem transportformerne i dag ikke belyses," udtaler Jens Otto Størup, tidl. formand for Bus & Tog samarbejdet. Han fortsætter:

"Medlemmerne af Bus & Tog samarbejdet, der består af DSB, Arriva, Metroen, Trafikstyrelsen og de fem regionale trafikselskaber, vil nu hver især gå i dialog med deres politiske ejere omkring det forslag, som Forbrugerrådet Tænk har offentliggjort omkring Passagerpulsen".

Hilser Passagerpulsen velkommen

Michael Randropp fra Pendlerklubben Kystbanen hilser Passagerpulsen velkommen.

"Vi har i flere år ønsket et fælles talerør som Passagerpulsen, da den vil kunne være med til at styrke den kollektive trafik til glæde og gavn for alle," siger Michael Randropp

Transportminister Magnus Heunicke er parat til at se på, om han kan finde penge til den del af Passagerpulsen, som Forbrugerrådet Tænk anbefaler bliver finansieret af Transportministeriet. Passagerpulsens sekretariat kommer til at ligge i Forbrugerrådet Tænk.