Passagerer mangler kendskab til bussernes rejsetidsgarantier

27. september 2016

Kun hver 3. passager kender deres rettigheder, når de rejser med bus. Derfor får de ikke penge tilbage for aflysninger eller forsinkelser. Det viser en undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

bus_rapport_ur_830x400.jpg

Passagerer mangler kendskab til bussernes rejsetidsgarantier
Foto: Istock

De danske busselskaber skal efterleve EU’s forordning Nr. 181/2011 om buspassagerers rettigheder. Det betyder, at de bl.a. er forpligtet til at give information om passagerrettigheder og klagemuligheder, og for busrejser over 250 km at yde kompensation ved aflysninger eller forsinkelser af mere end 2 timers varighed.

Der foretages ca. 1 mio. rejser dagligt med bus i den kollektive trafik. Alligevel viser en ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, at en stor del af buspassagererne i lokal- og fjernbusser enten ikke kender til, eller kun har hørt lidt om deres rettigheder og de forskellige kompensationsmuligheder.

Tallene taler for sig selv

Undersøgelsen fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser, at kendskabet til buspassagerrettighederne generelt er meget lavt – kun omkring hver 3. rejsende med lokale busser og fjernbusser har et vist kendskab til deres rettigheder.

Samtidig er brugen af de eksisterende ordninger meget lav. 20 % af de adspurgte passagerer, der rejser med lokale busser, har oplevet en forsinkelse på mere end 20 minutter. Af disse har kun 15 % søgt om rejsetidsgaranti. 19 % af de adspurgte passagerer, der rejser med fjernbusser, har oplevet en forsinkelse på mere end 2 timer. Heraf har 43 % søgt om rejsetidsgaranti, mens 19 % automatisk har fået udbetalt kompensation af busselskabet. Som overvejende grund for ikke at have søgt om kompensation, angiver passagererne manglende kendskab til muligheden, eller at det opleves for besværligt at ansøge.

”At så mange ikke kender til rejsetidsgarantien, sender et tydeligt signal om, at busselskaberne skal blive bedre til at informere målrettet om buspassagerernes rettigheder på alle relevante platforme. Men der er også behov for en klar og forståelig vejledning om mulighederne for at søge om kompensation”, siger Lone Fruerskov Andersen, fhv. afdelingschef i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Passagerpulsen arbejder for, at passagererne i den kollektive transport får ordentlig besked om deres rettigheder, så de kan få den kompensation, som de har krav på, når der sker forsinkelser eller aflysninger – det gælder både, når man rejser med bus, tog eller Metro. I efteråret 2015 satte Passagerpulsen fokus på rejsetidsgarantien for togrejsende. Over de seneste 10 år er antallet af rejser med fjernbusser steget markant og dermed også behovet for at få undersøgt, om buspassagererne kender deres rettigheder.  

Passagerpulsen har derfor undersøgt, hvad busselskaberne gør for at informere passagererne om deres rettigheder.

”Som passager i den kollektive trafik er en travl hverdag ofte baseret på, at vi kan nå frem til vores bestemmelsessted til den tid, der står i køreplanen. Når bussen, af den ene eller anden grund, ikke kan overholde køreplanen eller slet ikke kommer af sted, har det konsekvenser for den enkelte. Derfor skal busselskaberne selvfølgelig sørge for, at passagerne kender deres rettigheder og får den kompensation, som de har krav på”, siger Lone Fruerskov Andersen.

Passagerne skal informeres

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har på baggrund af undersøgelsen lavet en række konkrete anbefalinger til, hvordan selskaberne kan styrke informationsindsatsen overfor buspassagererne om rettigheder og muligheder.