Passagerer går glip af millioner i erstatning og tog til tiden

7. december 2015

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk vurderer, at landets passagerer går glip af millioner af kroner, når togene er forsinkede. Passagerpulsen klager til Jernbanenævnet over togselskaberne.

rejsetidsgaranti_venter_web.jpg

Passagerer går glip af millioner i erstatning og tog til tiden
Foto:iStock

Når dit tog er meget forsinket, så har du som passager ifølge EUs jernbaneforordning ret til at få kompensation.

Men selv om, rejsetidsgarantierne blev indført her i landet i 2006, så er det i dag kun hver 2. togpassager, der har hørt om ordningen og dermed muligheden for at få erstatning. Blandt passagerer, der rejser med tog mindst 5 gange om ugen, er det kun 3 ud af 10, der har hørt om pendlerrejsetidsgarantien.

Det viser en ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, der vurderer, at landets togpassagerer på tværs af landsdelene og i pendlertrafikken går glip af millioner af kroner i rejsetidsgaranti.

Undersøgelsen fra Passagerpulsen viser også, at det er svært for passagererne at finde information om deres rettigheder, og at der kun i de færreste tilfælde er information om rejsetidsgaranti på stationerne. Kun på 16 ud af de 73 stationer, som Passagerpulsens passageragenter har besøgt, var der information om rejsetidsgarantierne.

”Det har konsekvenser for passagererne, når togene ikke kommer frem til tiden. Det skal også have konsekvenser for togselskaberne, når de ikke leverer tog til tiden. Rejsetidsgarantien kan motivere dem til at skærpe fokus på tog til tiden”, siger direktør Lars Pram, Forbrugerrådet Tænk og fortsætter:

”Med det lave kendskab og den ringe information, der gives om rejsetidsgarantierne, så vurderer vi, at passagererne kunne have fået flere millioner udbetalt i erstatning, hvis de havde haft bedre kendskab til deres rettigheder.

Togselskaberne skal informere bedre, så alle passagerer får at vide, at de har en rettighed og kendskabet til rejsetidsgarantien bliver øget”.

DSB oplyser, at de i 2014 udbetalte 5,4 mio. kr. i basisrejsetidsgaranti i form af ny billet eller kontant kompensation. Da rejsetidsgarantien blev indført i 2006, forventede man, at erstatningerne ville koste DSB i størrelsesorden 12-40 mio. kr. afhængig af rettidigheden.

Passagerpulsen klager nu til Jernbanenævnet for at få vurderet, om togselskaberne lever op til EUs Jernbaneforordning, der siger, at information om rejsetidsgaranti skal være til stede ved billetkøbet.

Som passager kan du i første omgang klage til togselskaberne, hvis du ikke får den rejsetidsgaranti, som du mener, du har krav på. Herefter er klagevejen at gå til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.