Blog: Inddrag passagererne i køreplanerne!

21. januar 2016

Køreplaner er ikke nemme at lave. Der skal være siddepladser og afgange nok i myldretiden. Og der skal også være tog til dem, som har skæve arbejdstider. Asta Ostrowski har et råd til selskaberne: Husk, at lytte til passagererne!

cykel_metrost830x400.jpg

Blog: inddrag passagererne i køreplanerne
Foto:iStock

Et puslespil

En køreplan er en kompliceret affære. Det er et teknisk puslespil, der skal sikre, at togene kan krydse hinanden og ikke holder i kø. Men det er også et puslespil, der skal opfylde de mange forskellige behov, vi som passagerer har, og som er afgørende for, hvordan vores hverdag hænger sammen.  

Hvor tidligt skal vi ud af døren om morgenen? Hvornår kan vi hente børnene om eftermiddagen? Og kan vi komme hjem fra håndbold om aftenen?

DSB’s nye køreplan (2016, red.) har bragt følelserne frem hos mange. Nogle er frustrerede over, at de har fået længere rejsetid til arbejde eller pludselig må vente meget længere tid på skiftet fra tog til bus. Andre glæder sig over at have fået en direkte afgang og over de faste minuttal, der gør det lettere at planlægge og huske tiderne.

I Passagerpulsen har vi fået mange henvendelser fra passagerer i forbindelse med køreplan 16. Nogle historier har gjort ekstra indtryk og sætter spørgsmålstegn ved, hvordan vi prioriterer i den kollektive trafik. Det er historier om folk, der møder tidligt om morgenen, og som mister muligheden for at møde på arbejde til tiden, fordi nogle af de tidligste afgange er sløjfet. Nu må de enten tage bilen – hvis de har sådan en - eller sige deres job op.

Det er vigtigt med tilstrækkelig kapacitet i myldretiden og godt med mange afgange på de mest travle strækninger. Men er det vigtigere, end at der er et tog til dem med de skæve arbejdstider? 

Vigtig dialog

I Passagerpulsen har vi ikke et færdigt bud på, hvad der er vigtigst at prioritere, i køreplanen, når ressourcerne er begrænsede.

Vi mener dog, at mange problemer kan løses ved at selskaberne lytter og inddrager passagerne, når de laver køreplaner. Selv små forskydninger i afgangene - 10 minutter frem eller tilbage - kan være afgørende for, om man kan nå bussen eller komme i skole og på arbejde til tiden.

Det er mange gode eksempler på dialog om køreplaner hos trafikselskaberne med alt fra pendlermøder og brugerundersøgelser til snorlege og afstemninger. Men der er plads til forbedringer.

DSB har meldt ud, at de i løbet af 2016 vil gå i dialog med passagerne om, hvordan K16 kan optimeres. Helt konkret har DSB givet Passagerpulsen mulighed for at komme med input til evalueringsarbejdet og det fremadrettede arbejde med køreplaner. Så husk, at sende os dine forslag til forbedringer, men skriv også gerne, hvis noget er særligt godt.

I Passagerpulsen arbejder vi på at styrke dialogen mellem aktørerne i den kollektive transport. Vi arbejder også for, at der skal være et bedre samarbejde selskaberne imellem – så der kommer god sammenhæng mellem f.eks. bus og tog.

Vi er afhængige af, at så mange passagerer som muligt vil byde ind med oplevelser og ideer til arbejdet! 

Skrevet af

Asta Ostrowski

Projektchef for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk
Asta bor i Humlebæk nord for København og pendler hver dag indtil Nørreport Station. Hun har arbejdet med kollektiv transport i mange år, blandt andet som seniorrådgiver for Forbrugerrådet Tænk og har siddet som repræsentant for forbrugerne i Ankenævnet for bus, tog og metro.

Kommentarer

K16

Efter den nye K16 kan jeg ikke komme til tiden til undervisning i Odense, da toget konsekvent ikke ankommer til tiden, for mig er ankommet til tiden: rettidigt i forhold til den i køreplanen angivne tidspunkt, dvs at står der at man ankommer kl 7:46, så er dørene åbent på det tidspunkt og ikke som det er nu kl 7:50 hvorved det er Umuligt at nå forbindelser videre med bus.

K16

Hej. Jeg kører med regionaltoget fra Haslev til Køge og derefter med S-tog fra Køge til Nordhavn. Før kørte regionaltoget kl. 7.03 fra Haslev og var på Køge kl. 7.21, hvorefter S-toget kørte kl. 7.26, hvilket passede perfekt med de 5 minutter mellem togene, og hvis regionaltoget var et par minutter forsinket, kunne jeg alligevel godt nå S-toget. Men nu kører regionaltoget fra Haslev kl. 7.07 og er først i Køge 7.25 og S-toget kører 7.27, så der er kun 2 minutter mellem togene, og næsten hver eller hver anden dag er regionaltoget fra Haslev forsinket 2-3 minutter, så når vi når til Køge, kører S-toget lige på vej ud af stationen, da vi ankommer med regionaltoget, og jeg må derfor vente 10 min. til det næste S-tog. Det lyder ikke af meget, men det gør, at jeg kommer de 10 min. for sent på arbejde hver dag. Desværre går regionaltoget kun hver halve time, og det kan da ikke være meningen, at jeg skal tage med regionaltoget fra Haslev ½ time tidligere hver morgen bare for at være sikker på at kunne komme på arbejde til tiden, da det burde kunne lade sig gøre, hvis regionaltoget altid var på Køge Station som det burde, altså kl. 7.25, så man kunne nå S-toget kl. 7.27. Jeg kan ikke forstå, hvorfor S-toget ikke også kan forskydes med de 4 minutter, som regionaltoget er blevet forskudt med, og ikke kun med 1 min., så vi lige akkurat ikke kan nå S-toget. I det hele taget er regionaltoget meget tit forsinket; også på hjemvejen, fordi vi altid skal holde lang tid på Tureby for at vente på det modgående tog mod Køge, for der er åbenbart kun 1 spor mellem Tureby og Haslev!

K16 - Odense - København

Efter indførelsen af K16 hvor DSB har valgt udelukkende at benytte IC4 materiel i forbindelse med semi-lyntog fra Nyborg station har situationen mildest talt været kaotisk. Aflysninger, forsinkelser og manglende materiel er hverdagssituation. Det virker ikke hensigtsmæssigt at man nægter at lade Lyn6, som kører igennem Nyborg kl. ca. 6:04, stoppe i Nyborg når toget alligevel er halvtomt. Så er det da langt bedre for alle parter at genindfører stoppet i Nyborg for at tage passagerer med der alligevel skal hele vejen til København og på den måde frigøre pladser i IC808, kl. 6:08 fra Nyborg, som mange pendlere nu i stedet anvender da man ikke kan forlade sig på første lyntogsafgang kl. 6:26 af de tidligere beskrevne årsager. IC808 har typisk stående passagerer allerede fra Slagelse og videre ind mod København. At genindføre stop med Lyn6 på Nyborg station kunne således slå to fluer med et smæk. Generelt bør IC4 tog udfases hurtigst muligt da disse tog er alt for ustabile.

Rejsetidsgaranti

Der bør omgående ændres således at man rent faktisk får kompensation i forhold til den strækning man rejser på og ikke en eller anden regneteknisk defineret strækning. DSB benytter disse såkaldte målestrækninger for at udjævne forsinkelserne - det har intet med passageroplevelsen at gøre. Pendler man eksempelvis fra Nyborg til Københavns Lufthavn kan man ikke vælge denne strækning men er henvist til Odense - København H. Typisk er man forsinket mere end 3 minutter når man når Nyborg, men da DSB har lagt så meget luft ind i køreplanen mellem Nyborg og Odense fremstår toget som rettidigt når det ankommer til Odense og dermed får man ingen kompensation. Generelt burde begrebet køreplansluft have et voldsomt eftersyn af en uafhængig udenlandsk instans - DSB har europamesterskabet i køreplansluft.

ang. tog til og fra Borup.

Boet her i 27 år. Og er meget afhængig af tog da jeg ikke har nogen bil.Har i dag hørt at den nye køreplan fra i morgen forringer den med store problemer for rigtig mange mennesker. Og det der undrer mig allermest er, at der er blevet lovet bedre og flere tog til ALLE, men det er blevet glemt af DSB. For Borup og Viby hører eller burde også høre til i den kategori. Hvorfor skal VI i disse 2 byer ikke også få forbedringer i stedet for store forringelser. Det er mig en gåde, hvorfor vi som de eneste skal beskæres, når andre får flere og bedre tog. DET passer ikke med der blev reklameret med:flere og bedre tog . Jeg forventer at få et svar. På forhånd tak .

Forbindelser ml Aarhus-Kbh

Hej

Ifølge den nye køreplan er der en pause på tre timer fra ca. kl. 21.45 og helt frem til lidt i et om morgenen, hvor der ikke længere er nogen afgange fra Aarhus til København. Det vil sige at hvis man, som jeg, har arbejde med at undervise voksne om aftenen indtil kl. 10 ikke kan komme hjem til København før kl. 4 :-(

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.