Blog: Da togbussen nåede til Køge Bugt-banen

20. september 2016

Når strækninger bliver ramt af sporarbejde, er det vigtigt med information. Kristian er pendler på Køge Bugt-banen og fortæller her om sin oplevelse med sporarbejde og togbus. 

togbus_billede_web_fotograf_-_kristian_pendler_830x400.jpg

Blog: Da togbussen nåede til Køge Bugt-banen
Foto:Kristian Jakobsen

Mere end 2 uger med sporarbejde

Ja, så kom der endnu en sommer (2016, red.) på Køge Bugt, hvor vi skulle rammes af sporarbejde. Folk var fra starten skeptiske, men håbede på at det hele nok skulle lykkes.

Vi startede ud med en total spærring mellem Køge – Åmarken, hvor det kun var linje A, der kørte. Linje E var helt aflyst. Da det meste af sporarbejdet foregik i industriferien, var der heldigvis meget mindre trafik på vejene end normalt, og det lykkedes ofte for mig at nå et tog før på Ny Ellebjerg station. Men jeg skulle dog stadig tidligere hjemmefra, end jeg plejer med toget.

Da strækningen med togbus mellem Køge - Ølby - Ny Ellebjerg kunne nås på næsten samme tid som normalt med toget, blev rejsetiden ’kun’ 20 minutter mere hver vej i myldretiden. Ofte blev strækningen med togbus kørt af turistbusser, så det var ekstra behageligt, når nu man ikke kunne køre med toget.

Faktisk kørte det så godt, at den eneste klage om togbusserne var, at der ikke var plads til barnevogne. Selve køreplanen var dog frustrerende for mange passagerer, fordi der var lagt en forkert køreplan på rejseplanen.dk, og det blev ført rettet efter 1 uge. Det gjorde, at man ikke kunne være sikker på, hvornår togbusserne egentlig kørte.

Sporarbejdet blev forlænget

Trods en god start blev sporarbejdet desværre ikke færdig til tiden. Det førte til, at der manglede busser de sidste 2 dage. Som pendler var det ikke særlig sjovt. Men trods alt skulle DSB betale kompensation til pendlerne for disse 2 dage, hvilket også kunne ses i pendlerrejsetidsgarantien.

Næste stop. Sporarbejde mellem Køge og Hundige

Da sporarbejdet mellem Køge – Åmarken var slut, var det strækningen mellem Køge – Hundiges tur. Her var der 2/3 buslinjer fra Hundige imod syd. Desværre gav det nye signalsystem, CBTC, store problemer. Det betød blandt andet, at togene fra Hundige ofte ikke kunne køre til tiden.

De sidste uger af august var det særlig slemt at være pendler på Køge Bugt strækningen. Her oplevede jeg både, at signalsystemet gik ned nordpå, og at toget stod stille på grund af en fejlmelding. Det førte til, at der var masser af tog på Hundige, men man vidste ikke, hvilket tog som kørte først. På selve stationen var der kun en afgangsskærm, og så kunne man ellers løbe ned til den ene perron for at finde ud af, at det var det andet tog, som kørte først. Det var bare ikke godt nok.

Manglende information og mere togbus

Men det værste var alligevel, at man heller ikke på denne strækning fik information tids nok om, at sporarbejdet var 2 uger forsinket. Der gik en masse rygter, men den endelige melding om forsinkelsen kom først cirka 1 uge før.

Så blev det mandag, hvor arbejdet endelig skulle være færdigt, og man kunne glæde sig til at være færdig med togbusserne. Men det blev ødelagt af en brand, og da togbanen endelig åbnede, blev en person påkørt på Vesterport, og signalsystemet brød helt sammen.

Det har været frustrerende at være pendler på Køge Bugt. Først forsinkelser med sporarbejdet og dernæst store forsinkelser og en ekstra dag i togbus.

Alt i alt har Banedanmark ikke bestået prøven, og jeg håber, at nogen vil stille krav og sørge for forbedringer, når de skal arbejde i år 2017. Det er ikke tilfredsstillende, hvis det gentager sig.

Skrevet af

Kristian Jakobsen

Pendler
Kristian pendler dagligt på Køge Bugt-banen og er også talsmand for strækningen. Han har oplevet sommerens sporarbejde og kørte selv med togbusserne på strækningen.

Tilføj kommentar

Din e-mail bliver kun set af Passagerpulsen, når vi godkender din kommentar.