Ankenævnssag: Turister kunne ikke finde billetautomat

26. februar 2015

Amerikansk far og hans 2 døtre rejste uden billet i metroen, fordi de ikke kunne finde en automat på perronen. De fik en kontrolafgift, som de klagede til Ankenævnet for bus, tog og metro over.

Ankenævnssag: Turister kunne ikke finde billetautomat

Ankenævnssag: Turister kunne ikke finde billetautomat
Foto:iStock

Klagen:

En amerikansk turist var på besøg i Danmark med sine 2 døtre. De skulle rejse med metroen fra Kgs. Nytorv st. mod Lufthavnen, og fordi de havde deres kufferter med, tog de elevatoren direkte ned til perronen.

Klageren fortæller, at de i elevatoren fik at vide af en medrejsende, at de kunne købe billetter på perronen. Da de kom ned på perronen kunne de ikke finde en automat, så de steg på et metrotog og regnede med at de kunne købe en billet efter udstigning.

Efter metroen kørte fra Kastrup st., kom der en billetkontrollør, der vil se kort eller billet. Klageren fik en kontrolafgift på 750 kr. fordi de ikke har en billet og døtrene fik hver en kontrolafgift på 375 kr.

Klageren kontakter Metro Service for at få kontrolafgifterne annulleret, men de bliver afvist.

Afgørelsen:

3 medlemmer af Ankenævnet for bus, tog og metro gav Metro Service ret i at afgifterne var korrekte, fordi klagerne ikke kunne vise en gyldig billet, da billetkontrolløren bad om det.

2 medlemmer af ankenævnet var i mod afgørelsen.

Begrundelsen:

Metro Service fortæller, at der på perronen var oplysninger på engelsk om, at du skal have gyldig billet. Imidlertid er informationen på engelsk anderledes end på dansk.

På dansk er det tilføjet, at billetten skal være købt inden du stiger på toget. Det er ikke med i den engelske tekst.

Når du som passager kan komme direkte til perronen fra gaden med elevator, og du derfor ikke kommer forbi etagen med billetsalg, mener passagerernes repræsentanter i ankenævnet, at Metro Service har ansvaret for at informere passagererne tilstrækkelig tydeligt om, hvor billetter kan købes.

Passagerernes repræsentanter i ankenævnet fremhæver 3 ting, som kan det bedre for turisterne, der bruger metroen:

  • Piktogrammet i elevatoren er meget lille og du kan let overse det i en fyldt elevator
  • Der mangler information på informationstavlen på perronen om, at billetter skal købes en etage over perronniveau
  • Og der mangler information på engelsk om, at billetter skal købes inden påstigning.

Sagen var for ankenævnet 14. januar 2015.

Passagerpulsen mener

Alle passagerer skal nemt kunne køre med bus, tog og metro. Det gælder også for turister og mennesker, som ikke taler dansk.

Det kollektive transportsystem fungerer meget forskelligt rundt om i verden, derfor er det utrolig vigtigt, at information om for eksempel billetter er synlig, og at oversættelsen er korrekt.

Ankenævnssagen understreger overfor Metroselskabet, at de skal være opmærksomme på, hvordan turister oplever at købe billet og køre med metro.