Ankenævnssag: Passager betalte sin billet 2 gange

15. februar 2017

Passager betalte 2 gange for sin billet, da han hentede en ven i lufthavnen. Hjemrejsen blev registreret som ny rejse, da han checkede sig selv og vennen ind. Han klagede til Ankenævnet for bus, tog og metro.

Ankenævnssag: Passager måtte betale sin billet 2 gange

Ankenævnssag: Passager måtte betale sin billet 2 gange
Foto:iStock

Klagen

Klageren brugte sit rejsekort til at rejse med metroen til lufthavnen for at hente en ven. På hjemturen - 8 minutter senere - checkede klageren sig selv og den medrejsende ind på sit rejsekort.

Prisen for klagerens rejse på udturen blev beregnet til 20 kr. Prisen for de 2 rejsende på tilbageturen blev beregnet til 20 kroner for hver, så passageren i alt kom til at betale 60 kroner.

Passageren kom dermed til at betale fuld pris for både ud- og hjemrejse, selvom hjemrejsen foregik i et tidsrum, hvor den første billet stadig var gyldig.

Passageren mener, hans egen ud- og hjemrejse bør behandles som én samlet rejse til 20 kroner, så den samlede pris for passageren og hans ven bliver 40 kroner.

Rejsekort Kundecenter afviste kravet. Når du ændrer antallet af rejsende, påbegynder du en ny rejse, hedder det i betingelserne for rejsekortet.

Klageren fastholder sit krav med henvisning til, at det er en klar forringelse i forhold til de gamle klippekort. Den ekstra rejse burde ikke have indflydelse på beregningen af klagerens egen rejse, mener han.

Afgørelsen

Ankenævnet valgte at afvise sagen. Passageren skal i stedet få transportministeren og/eller Trafikstyrelsen til at tage stilling til klagen.

Begrundelsen

Ankenævnet for bus, tog og metro begrunder afvisningen med, at der ikke er sket nogen fejl i billetteringen.

Det fremgår af hjemmesiden rejsekort.dk, at du påbegynder en ny rejse, når du benytter ”Check ind ekstra”. Klagen går i stedet på de generelle regler for beregning af prisen.

Ankenævnet for bus, tog og metro, tager ikke stilling til takstfastsættelser. Rejsepriser falder ind under reglerne for takstfastsættelse, som er bestemt af lov om jernbaner.

Jernbaneselskabet kan frit fastsætte taksterne for de forskellige billettyper, så længe de holder sig inden for loven og de regler, transportministeren har fastsat. Derfor henviser ankenævnet til ministeriet.

Sagen var for ankenævnet 14. januar 2015.

Passagerpulsens kommentar

Det skal være nemt og gennemskueligt at købe billet. I dette tilfælde er det ikke særligt gennemskueligt for passageren, hvad der er den billigste billet.

Det er heller ikke gennemskueligt, at han påbegynder en ny rejse, fordi han checker en passager mere ind på sit rejsekort – men ikke hvis han fortsatte rejsen alene.

Rejsekortet bør give passageren den billigste rejse, også når vi rejser flere sammen. Passagerpulsen glæder sig derfor over, at Metro Service udtrykker ønske om, at vi en gang i fremtiden kan fortsætte vores egen rejse, selvom vi checker en medpassager ind på kortet på dele af rejsen.