Undersøgelse: Togpassagerers tilfredshed med rejsen

14. juni 2018

20.679 passagerer har svaret på, hvor tilfredse de er med deres togrejse i ny National Passagertilfredshedsundersøgelse. Tilfredsheden er stigende og generelt høj hos togpassagererne.

tog-aarhus-banegaard

Togene holder klar ud for Aarhus Banegård
Foto: Getty Images

Tilfredshed med togrejsen i hele landet

Toiletterne på stationerne og muligheden for at få svar på spørgsmål og information fra togselskabet er de områder, hvor der har været den største stigning i passagerernes tilfredshed.

Det viser Passagerpulsens undersøgelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser. Rapporten bliver udgivet 2 gange om året og viser, hvor tilfredse togpassagererne er med forskellige dele af deres rejse.

Resultatet fra vinteren 2017/18 viser, at der er en stigning i passagerernes tilfredshed togrejsen på stort set alle områder, når vi sammenligner med vinteren 2016/17.

Sammenligning på tværs af togselskaber og strækning

Tilfredsheden med togrejsen varierer fra selskab til selskab. Passagererne er mest tilfredse med Metroen i København (90 %), og mindst tilfredse med DSB Fjern- og regionaltog (80 %) og Arriva (81 %).

Undersøgelsen giver også mulighed for at sammenligne passagerernes tilfredshed ned på strækninger. Du kan derfor præcist se, hvilke strækninger der har brug for forbedringer.

Strækningen med færrest tilfredse passagerer er Lokaltogs-strækningen Odsherredsbanen med 70 % tilfredse passagerer. Til gengæld har Metro-strækningen Lufthavnen-Amagerbro 91 % tilfredse passagerer.

Passagerpulsen anbefaler at forbedre 5 områder

Rapporten Den Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse giver detaljeret information om tilfredsheden før og under rejsen fra A til B på alle togselskabernes togstrækninger samt stationerne.

Togselskaberne bør arbejde med at forbedre forholdene for passagererne på 5 punkter:

  1. Rettidigheden
  2. Togenes generelle standard, vedligeholdelse og faciliteter
  3. Information i togene og på stationerne – især ved forsinkelser
  4. Personalets hjælpsomhed og service
  5. Stationerne – rengøring, tryghed og venteforhold

Download hele undersøgelsen nedenfor og se tilfredsheden med din egen strækning og togselskab.

PDF-ikon pdf (1.92 MB)

Tidligere undersøgelser af togpassagerers tilfredshed med rejsen

National Passagertilfredshedsundersøgelse sommer 2017

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udkom 4. gang i december 2017. Spørgeskemaerne var indsamlet i perioden april-oktober 2017.

Download undersøgelsen her

National Passagertilfredshedsundersøgelse vinter 2016/17

Den 3. udgave af De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udkom i juni 2017. Den dækker perioden oktober 2016-marts 2017.

PDF-ikonDownload undersøgelsen her

National Passagertilfredshedsundersøgelse sommer 2016

Anden udgave af De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udkom december 2016 og dækker perioden april-oktober 2016.

Download undersøgelsen her

National Passagertilfredshedsundersøgelse vinter 2016

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udkom første gang i juni 2016. Spørgeskemaerne var indsamlet i perioden december 2015-marts 2016.

Download undersøgelsen her