Undersøgelse: Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

25. oktober 2016

Passagerer cykler, går eller kører i bil til stationen. Men har det betydning for, hvor tilfredse de er med togrejsen? Det har Passagerpulsen set på i en undersøgelse.

tilbringertransport_830x400.jpg

Undersøgelse: Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed
Foto: iStock

Små forskellige i tilfredsheden

Tilfredsheden med togrejsen er stort set ens, uanset hvordan de er kommet til stationen. Det viser undersøgelsen Tilbringertransportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed, som er lavet på tal fra De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser vinter 2016.

Passagerer, der har taget anden kollektiv transport til stationen er dog signifikant mindre tilfredse med den tid, der er til at skifte til toget.

Ankommer du til stationen med anden kollektiv transport er der også tendens til, at du er mindre tilfreds med adgangsforholdene til perronen.

26 % af passagererne er ankommet med kollektiv transport til den togstation, hvorfra deres aktuelle togrejse udgik. 46 % kom til fods, og 14 % cyklede.

Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at der er forhold omkring skiftesituationen på stationerne, der påvirker tilfredsheden negativt blandt de passagerer, der er kommet til stationen med anden kollektiv transport, inden de fortsætter på deres togrejse.

Download PDF'en og læs hele undersøgelsen.

PDF-ikon pdf (1.09 MB)