Undersøgelse: Sådan føler passagererne, når der er forsinkelser

10. oktober 2017

Hvilken følelse sidder du med, når dit tog eller bus er forsinket? Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har undersøgt, hvordan togpassagerers følelser bliver påvirket af en forsinkelse.

forsinket-buspassager

Passager kigger på uret, mens han sidder på en bænk og venter på bussen.
Foto: Anette Sønderby Madsen

Forsinkelser skaber frustration hos passagererne

Bliver du forsinket med kollektiv transport, har det ofte større betydning, end at du kommer sent frem til din endestation. Måske kommer du for sent på arbejde, tandlægebesøg eller fritidsaktivitet.

Analysebureauet Wilke har fulgt 10 togpassagerer på deres rejse. De fortæller blandt andet, at togets forsinkelse ofte også påvirker andre end dem selv. Undersøgelsen er foretaget for Passagerpulsen.

Forsinkelsen bliver også mit svigt

Togselskabet svigter dig, når de bliver forsinket. Men deres forsinkelse bliver også dit svigt. En af passagererne i undersøgelsen fortæller:

”Om morgenen må jeg sende en sms til min chef, hvis jeg kommer for sent. Det er bare pinligt og uprofessionelt at gøre så tit, men det er værst om eftermiddagen, når jeg skal hente børn. Der må min mand stå standby, indtil jeg finder ud af, hvor meget jeg bliver forsinket. ”

Selskaberne og Banedanmark bør lytte til passagererne

Undersøgelsen viser, at håndteringen af forsinkelserne påvirker passagerernes indtryk af trafikselskabet og Banedanmark.

Anerkender de, at forsinkelsen har konsekvenser for dig som passager og hjælper dig videre, kan det påvirke relationen positivt.

Download rapporten og se, hvorfor forsinkelser også opleves som et kontraktbrud eller kontroltab

Rapporten er anden del af en undersøgelse af passagerernes ønsker og behov for information ved forsinkelser og aflysninger

PDF-ikon pdf (3.26 MB)