Undersøgelse: Mobilitet i tyndt befolkede områder

13. november 2019

Hvordan er mulighederne for at komme rundt i de tyndt befolkede områder af Danmark? Vi har spurgt passagererne, hvordan de kommer rundt, og hvor tilfredse de er med mulighederne.

undersoegelse-mobilitet-tyndt-befolkede-omraader.png

undersoegelse-mobilitet-tyndt-befolkede-omraader
Foto: Getty Images

Bilen er en vigtig transportform i tyndt befolkede områder

Passagerpulsen har spurgt danskere, der bor i kommuner, hvor befolkningstætheden er lav, hvordan de kommer rundt.

Undersøgelsen viser, at 93 procent har adgang til bil. Dem, der har adgang til bil, fortæller, at de ville have svært ved at nå deres aktiviteter, hvis de ikke kunne bruge bilen.

9 procent bruger kollektiv transport regelmæssigt. Det er særligt de unge mellem 18 og 29 år samt dem, der ikke har en bil, der bruger den kollektive transport.

Stort men overfladisk kendskab til Flextrafik

82 procent svarer i undersøgelsen, at de kender Flextrafik. Kun 8 procent fortæller, at de har et stort kendskab til Flextrafik. 

Brugerne af Flextrafik er i høj grad ældre og mennesker, der ikke har bil.

Download undersøgelsen herunder og læs alle resultaterne

PDF-ikon pdf (2.02 MB)