Undersøgelse: Hvor tit er bus, tog og metro forsinket?

9. oktober 2017

Forsinkelser i kollektiv transport kan have konsekvenser for din hverdag. Hvor tit kommer du for sent på arbejde eller til fritidsaktivitet? Passagerpulsen har undersøgt antallet af forsinkelser i bus, tog og metro fra 2015 til 2017

Forsinket tog, bus og metro

Undersøgelse: Hvor tit er bus, tog og metro forsinket?
Foto: Getty Images

DSB har flest forsinkelser på strækningerne

DSB skal sørge for, at mindst 82,4 % af passagererne med fjern- og regionaltogene kommer frem til tiden. I de første 8 måneder af 2017 kom 79,3 % af passagererne frem til tiden.

For S-tog skal 92,3 % af passagererne frem til tiden. Men tallet lå på 91,3 % de første 8 måneder af 2017.

Tendensen er dog, at punktligheden er blevet bedre for flere af de strækninger, hvor DSB kører sammenlignet med 2016.

Forsinkelser hos Arriva svinger

Arrivas tog kører for det meste til tiden. Men der har været et større antal forsinkelser og aflysninger i både sensommeren og efteråret i 2015, 2016 og 2017.

Metroen afgår (næsten) til tiden

Metroen kører ikke efter en fast køreplan. Der er i stedet fast tidsafstand mellem togene.

Undersøgelsen viser, at metroens toge generelt kører stabilt. 2016 var det år, hvor driftsstabiliteten lå højest – 99,2 % af togenes afgange var rettidige.

Busserne opgør ikke, hvor meget de er forsinket

Passagerpulsen har også, udover tog og metros forsinkelser, set nærmere på busserne.

Forsinkelser er busselskaberne ikke forpligtet til at offentliggøre. Vi ved derfor ikke, hvor forsinket de enkelte busselskaber er hvert år.

Undersøgelsen viser, at enkelte busselskaber har mål for, hvor mange busser der skal køre til tiden. Men der er nærmest ingen tilgængelig information om, hvorvidt målene bliver overholdt.

Find information om din strækning eller selskab. Download notaterne om forsinkelser længere nede på siden.

Passagerpulsen mener:

Forsinkelser i den kollektive transport må ikke blive hverdag for passagererne – det er det blevet for mange. Derfor kræver vi at få en kollektiv transport, vi kan stole på. Vi vil som passagerer kunne regne med køreplanerne.

Buspassagerer skal også vide, om de kan regne med bussernes køreplaner. Det kan vi kun finde ud af, hvis selskaberne bliver pålagt at opgøre og offentliggøre tal for bussernes rettidighed.

Download notater

Punktlighed for tog og metro
Rettidighed for busser