Undersøgelse: Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed

25. oktober 2016

Forsinkede tog påvirker passagerernes hverdag. Passagerpulsen har undersøgt, hvordan forsinkelser påvirker passagerers tilfredshed med den samlede rejse.

forsinkelsers_indflydelse_forside830x400.jpg

Undersøgelse: Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed
Foto: iStock

Forsinkelser giver utilfredse passagerer

Tog skal komme til tiden, hvis passagererne skal være tilfredse. Det viser Passagerpulsens undersøgelse Forsinkelsers indflydelse på togpassagerers tilfredshed.

Forsinkelserne betyder, at passagerernes tilfredshed falder på alle forhold. Også forhold, som ikke har noget med togdriften at gøre:

  • Mulighederne for at få en siddeplads (11 % færre tilfredse passagerer ved forsinkelser)
  • Trygheden og sikkerheden på station og i tog (11 % færre tilfredse passagerer ved forsinkelser)
  • Personalets service og hjælpsomhed før og under rejsen (13 % færre tilfredse passagerer ved forsinkelser)

Undersøgelsen viser også, at jo mere du er forsinket, des mindre tilfreds er du som passager.

På baggrund af resultaterne har Passagerpulsen lavet en række anbefalinger, som kan hjælpe selskaberne og politikerne til at sætte gang i nogle tiltag, der kan hjælpe med at få togene til at komme til tiden.  

Download og læs hele undersøgelsen, hvor du blandt andet kan se Passagerpulsens anbefalinger.

PDF-ikon pdf (1.54 MB)