Undersøgelse: Brugerinddragelse inden for kollektiv transport

16. oktober 2019

Hvad skal der til, for at passagererne føler sig inddraget og oplever at få indflydelse på tilrettelæggelsen af den kollektive transport? 

undersoegelse-brugerinddragelse-i-kt.png

undersoegelse-brugerinddragelse-i-kt
Foto: Anette Sønderby Madsen

Passagerpulsen har undersøgt passagerernes ønsker til brugerinddragelse. Vi har blandt andet spurgt om, hvordan passagererne gerne vil inddrages, og hvordan de oplever, at inddragelsen fungerer nu. 

Selskaber, operatører og myndighedernes syn på inddragelsen har vi også undersøgt. Undersøgelsen viser:

  • De fleste passagerer oplever, at de ikke har nogen indflydelse på beslutningerne – uanset om de har oplevet at blive inddraget. Dette er i modsætning til, hvad udbyderne oplever.
  • Udbydere og brugere mener, at det er vigtigt, at brugerne inddrages.
  • Der er stor enighed om fordelene ved brugerinddragelse.
  • Der er enighed om, at inddragelse bør ske så tidligt som muligt, men også, at der muligvis kan være en udfordring med at skabe interesse i den brede befolkning i de tidlige faser.
  • Der er nogen uenighed om, hvordan brugerinddragelsen skal ske.
  • Passagererne har ønsker til brugerinddragelse på områder, hvor udbyderne ofte ikke inddrager brugerne.

Læs hele rapporten ved at downloade den herunder

PDF-ikon pdf (2.52 MB)