Passagerpulsen til ordførere: Sporarbejder er ikke planlagt godt nok

11. september 2017

Togpassagererne ønsker bedre planlægning af sporarbejder. Passagerpulsen har kontaktet transportordførerne for at gøre dem opmærksomme på udfordringerne inden de mange sporarbejder i 2018.

sporarbejde-ordfoerere

Elektrificering af jernbanen i Danmark
Foto: Banedanmark

Passagerer kritiserer planlægning af sporarbejder

Passagerpulsen har sendt en e-mail til transportordførerne for at gøre dem opmærksom på de udfordringer, som de mange sporarbejder i 2018 kan medføre.

Asta Ostrowski, projektchef i Passagerpulsen skriver blandet, at vi har undersøgt, hvordan passagererne har oplevet udskiftningen af signalerne på S-togsstrækningen Hillerød-Jægersborg. Det fremgår af undersøgelsen, at cirka halvdelen af passagererne mener, at Banedanmark og DSB har løst opgaven dårligt.

Overfyldte tog, aflyste tog, for korte tog, manglende stop på stationer, køreplaner, der ikke holdt og manglende eller dårlig information – det er passagerernes oplevelser.

Dårlig information og planlægning giver utryghed

S-togspassagererne på strækningen mellem Køge og København har i den sidste måneds tid været hårdt ramt af sporarbejdet på Københavns Hovedbanegård.

Forsinkelser, aflysninger og alt for korte tog har præget trafikken på blandt andet Ishøj og Hundige station.

Passagererne kunne ikke komme med toget, og dem som rent faktisk kom med, oplevede overfyldte tog.

De kommende års historisk store investeringer i kollektiv transport vil bidrage til at gøre transporten hurtigere, sikrere og bedre for klima og miljø. Men de mange projekter betyder også, at vi skal igennem et omfattende forløb af sporspærringer. I år har vi fået en forsmag på, hvad der venter os, og erfaringerne er desværre ikke så gode.

Passagererne kritiserer især, at planlægningen ikke er god nok, køreplanerne ikke bliver overholdt og informationen er for dårlig.

Millioner af rejsende bliver påvirket

Skal vi sikre, at pendlerne fortsat kan få hverdagen til at hænge sammen, at tilfredsheden ikke falder alt for meget og ikke mindst, at passagererne ikke forlader den kollektive transport, er der behov for at lære af erfaringerne og gøre det bedre.

Vi mener, der er behov for, at sporarbejdet planlægges langt bedre, og at der kommer et helt andet fokus på information med passagererne i centrum. Passagererne bør også kompenseres - alt efter genernes omfang.

Passagerpulsen har informeret Banedanmark og DSB om resultaterne af vores undersøgelser. Ligesom vi bidrager med vores viden om god information og information ved forsinkelser.

Men til næste år vil der blive gennemført endnu flere sporspærringer og millioner af rejser vil blive påvirket. Derfor vil Passagerpulsen gerne allerede nu gøre transportordførerne opmærksom på passagerernes erfaringer og de potentielle udfordringer.