Gå til hovedindhold

Stil op til passagerråd og vær med til at skabe bedre kollektiv transport på Fyn

Første periode med det regionale passagerråd i Region Syddanmark er ved at have nået endestationen. Nu kan alle passagerer i den kollektive transport på Fyn stille op til passagerrådets næste periode på to år og være med til at skabe løsninger, der kan gøre rejsen med bus, tog og letbane bedre.

Fotokredit: Getty Images · 3. Januar 2023
Tog holder på skinner ved perron

En stemme i udviklingen af kollektiv transport

Passagerrådet i Region Syddanmark har to afdelinger, én som dækker Sydjylland, og én som dækker Fyn. Gitte R. Reckendorff Nielsen er formand for afdelingen på Fyn, og hun er glad for at have været med indtil videre.

”Det er fantastisk at være med i passagerrådet, fordi man på den måde har en stemme ind i den offentlige trafik,” forklarer Gitte. Hun er udpeget til rådet af Dansk Handicap Forbund.

Passagerrådet kan komme med input til politikere og trafikselskaber i regionen om, hvad der skal til for, at vi får en attraktiv, bruger- og klimavenlig kollektiv trafik i fremtiden. Og Gitte er ikke i tvivl om, at det er en vigtig sag, som passagerrådet tager på sig.

”Her kan man være med til at sætte dagsordenen for de kommende trafikspørgsmål og få indflydelse. Vi har direkte adgang til de forskellige trafikselskaber og derfor kan vi sætte os i spidsen for, hvad der betyder noget for os, og hvad der skal til, for at vi rent faktisk bliver flere, der bruger den,” fortæller hun.

Forbedringer kan få flere i bus, tog og letbane

Der er stadig nok for passagerrådet at tage fat på. For der er stort potentiale og flere udfordringer i kollektiv transport.

Passagerpulsens befolkningsundersøgelse fra december 2022 kortlægger bl.a. forbedringers betydning for danskernes lyst til at rejse mere med kollektiv transport. På Fyn og øerne er de tre primære præferencer gratis eller billigere kollektiv transport, kortere rejsetid og afgange der passer bedre med mødetider.

Varme anbefalinger

”Det har været inspirerende for mig at være med til at sige, hvad der har betydning for, at man kan få en sammenhængende trafik, hvad der skal til, for at man føler sig sikker ved stationerne og så videre. Så det giver indblik og indflydelse,” siger Gitte og fortsætter: ”Jeg kan varmt anbefale, at man melder sig som kandidat til passagerrådet.”

Alle kan stille op

Medlemmerne af Passagerrådet i Region Syddanmark er alle frivillige og har forskellige baggrunde. I alt 14 bliver udvalgt blandt de interesserede, som stiller op – 7 til afdelingen i Sydjylland og 7 til afdelingen på Fyn. De resterende medlemmer bliver udpeget i samarbejde med interesseorganisationer som eksempelvis Danske Studerendes Fællesråd, Cyklistforbundet og Ældresagen samt pendlerrepræsentanter.

Passagerpulsen opfordrer alle til at stille op. Også selv om du ikke bruger kollektiv transport særlig tit, og uanset om du bor i byen eller på landet, og om du rejser kort eller langt. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde for en bedre kollektiv transport i din region.

Tilmeldingsfristen er den 22. januar 2023.

Fakta om Passagerpulsen og Passagerrådet i Region Syddanmark

  • Passagerrådet i Region Syddanmark er en del af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Rådet har to afdelinger, som i alt kommer til at bestå af 20 medlemmer. 14 udvælges blandt de opstillede, og seks udpeges i samarbejde med interesseorganisationer.

    Alle kan stille op. Det sker ved at udfylde et skema på Passagerpulsens hjemmeside. Efterfølgende bliver medlemmerne udvalgt ud fra kriterier som køn, alder, geografisk placering, hyppighed i brug af kollektiv transport og motivation for deltagelse.

    Læs mere om passagerrådet, og hvordan du stiller op på passagerpulsen.taenk.dk/passagerraadet-syddanmark

    Passagerpulsen er passagerernes stemme i den kollektive transport og arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog, metro og letbane.