Gå til hovedindhold

Sådan kan den grønne mobilitetsplan sikre mere attraktiv kollektiv transport

Den kollektive transport skal være mere attraktiv, hvis passagererne skal vende tilbage efter coronapandemien og på sigt tiltrække flere passagerer. Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har lavet 10 bud på serviceforbedringer, som bør indgå i forhandlingerne om den grønne mobilitetsplan.

· 6. April 2021
Tog der kører på skinner set oppefra

I den kommende tid bliver regeringens forslag til en grøn mobilitetsplan og nye infrastrukturinvesteringer i de næste 10 år forhandlet. Forhandlingerne skal resultere i en ny retning for danskernes mobilitet, og den vil være afgørende for, om flere passagerer vil bruge den kollektive transport og for den grønne omstilling.

Meget af fokus i mobilitetsplanen vil være på de store og langsigtede investeringer, der ofte først vil kunne mærkes af passagererne om flere år. Ifølge Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk bør en mobilitetsplan dog også indeholde forbedringer på den kortere bane, som passagererne i bus og tog hurtigt kan mærke.

Skal den kollektive transport være attraktiv, skal alle ’de små ting’ nemlig også være på plads: servicen, informationen, rengøringen og den personlige kontakt.

Passagerpulsen har derfor udarbejdet 10 bud på serviceforbedringer, som her og nu kan gavne de millioner af passagerer, der benytter den kollektive transport og på sigt tiltrække nye passagerer. De 10 bud handler blandt andet om, at stationerne skal gøres mere trygge, renlige og mere tilgængelige for mennesker med handikap og at der bliver indført et betalingsloft på rejsekort. Undersøgelser viser nemlig, at mange passagerer har svært ved at gennemskue, hvad der er den bedste og billigste billet for dem.

Et mere brugervenligt og intelligent billetsystem vil øge tilfredsheden og tiltrække flere passagerer til den kollektive transport siger Mads Reinholdt, der er direktør for Forbrugerrådet Tænk.

”Usikkerheden om, hvornår du som passager reelt vælger den bedste og billigste billetmulighed er ikke et ualmindeligt problem. Næsten halvdelen af passagererne er utilfredse med overskueligheden af de forskellige billetyper og rabattyper. Den form for uklarhed omkring billettyperne og priserne gør kollektiv transport mindre attraktiv. Et betalingsloft ville medføre, at passagererne ikke selv skal agere spåkoner for at finde ud af, hvilken løsning der måske/måske ikke er billigst.”

Bedre information skaber tillid hos passagererne

Et andet punkt, som kan gøre den kollektive transport mere attraktiv, er mængden af information, passagererne får om deres rejse.

I 2018 oplevede 26 procent af de forsinkede passagerer ikke at få information om forsinkelsen på deres rute, og hver tredje passager oplever, at rejseplanen kun gav korrekt trafikinformation hver anden gang eller sjældnere.

Forsinkelser og aflysninger, der ikke bliver informeret om, skaber usikkerhed og utilfredshed blandt passagererne, og det kan ifølge Rigsrevisionen resultere i, at færre vil benytte den kollektive transport.

”Når passagererne gentagende gange oplever forsinkelser og aflysninger, hvor der ikke bliver informeret ordentligt, mister de naturligvis lysten til at benytte den kollektive trafik. Rejseplanen, som trafik – og togselskaberne altid henviser passagererne til for information om deres rejse, er jo desværre ikke altid pålidelig. Der er behov for at arbejde på at passagerernes altid har adgang til god og korrekt opdateret trafikinformation ved togstationerne, busstoppestederne og på rejseplanen, så deres tillid til den kollektive trafik kan blive styrket,” siger Mads Reinholdt.