Gå til hovedindhold

Passagererne i Region Sjælland får nu større indflydelse på bus og tog

Passagererne har en unik viden om, hvordan den kollektive trafik i Region Sjælland kan blive bedre. Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk opretter nu et Passagerråd i regionen for at få den viden mere i spil.

Fotokredit: Getty Images · 8. Marts 2021
Tog kører på skinner i grøn natur

Passagererne i Region Sjælland får nu endnu større mulighed for at få indflydelse på rejsen med bus og tog i deres region. Passagerernes oplevelser og erfaringer skal inddrages meget mere i planlægningen og udviklingen af den kollektive transport, hvis det står til Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Det var et flertal af partierne i Folketinget enige i, da de sidste år gav Passagerpulsen en bevilling til at oprette fem regionale Passagerråd. Nu er turen kommet til Region Sjælland.

Alle interesserede kan indtil den 28. marts 2021 stille op via En attraktiv kollektiv transport | Passagerpulsen (taenk.dk) til en af de 10 pladser i passagerrådet, der er reserveret til brugerne af kollektiv trafik. 

”2 ud af 3 passagerer holdt sig væk fra bus og tog i januar højst sandsynligt på grund af Corona-restriktionerne. Det er nødvendigt lige nu, men skal vi sikre, at passagerne vender tilbage, når samfundet åbner op igen, så kræver det et tæt samarbejde med passagererne for at løse udfordringerne i den kollektive transport. Derfor glæder det os meget, at vi nu kan starte et Passagerråd med fokus på mobiliteten i Region Sjælland. Det vil styrke den kollektive transport, og dermed også understøtte den grønne omstilling,” siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Region Sjælland ser frem til passagerernes input

I Region Sjælland glæder Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling, sig over oprettelsen af det nye passagerråd:

”I Region Sjælland arbejder vi med at skabe en høj mobilitet til vores borgere, som er dem, der pendler mest i Danmark. Vi har studerende, småbørnsfamilier, langdistancependlere, og besøgende, som kommer for at opleve Sjællands attraktioner. Mange anvender den kollektive trafik, og vi vil gerne have endnu flere passagerer i vores busser og tog. Derfor er det nyttigt for os at høre passagererne. De er jo hver især eksperter, som i praksis benytter sig af de mobilitetsløsninger, vi udvikler. Jeg glæder mig derfor over oprettelsen af det regionale passagerråd på Sjælland, og de tanker og idéer, de kan bringe til bordet,” siger Peter Jacobsen.

Alle kan stille op til Passagerrådet

Medlemmerne af Passagerrådet er alle frivillige, og de har forskellige baggrunde. Modellen er hentet fra Tyskland, hvor erfaringerne er gode. Nogle medlemmer er udpeget i samarbejde med eksempelvis Danske Studerendes Fællesråd, Ældresagen og pendlerrepræsentanter, og nogle er tilfældigt udvalgt blandt alle interesserede.

Anja Philip opfordrer alle til at stille op, også selv om de ikke bruger kollektiv transport særlig tit:

”Danmarks klimamål afhænger af, at flere af os tager bus, tog eller letbane. Så hvad enten du rejser hver dag eller kun en sjælden gang, kan du stille op. Det samme gælder, hvad enten du bor i byen eller på landet, eller du rejser kort eller langt. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde for en bedre kollektiv transport,” siger Anja.

I december blev det første Passagerråd oprettet i Region Hovedstaden, og transportminister Benny Engelbrecht var med til at åbne det. I midten af marts bliver Passagerrådet i Region Midtjylland startet, og planen er, at landets fem regioner alle har et konstitueret Passagerråd inden sommeren 2021.