Gå til hovedindhold

Passagererne i Region Syddanmark får større indflydelse på bus og tog

Passagerernes unikke viden om den kollektive transport i Region Syddanmark skal endnu mere i spil. Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk opretter nu to Passagerråd i regionen, som skal give input til udviklingen af den kollektive transport.

Fotokredit: Getty Images · 10. Maj 2021
Bus holder på parkeringsplads ved siden af to tynde træer

Passagererne i Region Syddanmark får nu endnu større mulighed for at få indflydelse på rejsen med bus og tog i deres region. Passagerernes oplevelser og erfaringer skal inddrages meget mere i planlægningen og udviklingen af den kollektive transport, hvis det står til Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Det var et flertal af partierne i Folketinget enige i, da de sidste år gav Passagerpulsen en bevilling til at oprette Passagerråd i alle landets regioner. Nu er turen kommet til Region Syddanmark, som det sidste af landets regioner.

Alle interesserede kan indtil den 30. maj 2021 stille op via En attraktiv kollektiv transport | Passagerpulsen (taenk.dk) Region Syddanmark adskiller sig fra de andre regioner ved at have to regionale trafikselskaber. FynBus på Fyn og Sydtrafik i Sydjylland. Der har været et ønske om, at der blevet lavet to Passagerråd i regionen, og de interesserede skal derfor vælge, om de vil stille op til rådet i enten Sydjylland eller på Fyn.

”Region Syddanmark er delt i to af Lillebælt, og i modsætning til de andre regioner er der to trafikselskaber, opererer her i stedet for ét. En ting er dog ens for alle regioner, og det er udfordringen med at få passagererne trygt tilbage i bus og tog efter corona-nedlukningen. Vi håber, at Passagerrådene kan være en hjælp i det arbejde, og også være med til at styrke den kollektive transport, så flere får lyst til at bruge den. Det vil nemlig understøtte den grønne omstilling,” siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Passagerers input kan styrke den kollektive trafik

I Region Syddanmark glæder de sig til Passagerrådets input.

”Jeg er glad for, at vi sammen med kommunerne og trafikselskaberne i endnu højere grad får mulighed for at inddrage både de nuværende men forhåbentligt også kommende brugere af den kollektive transport. Jeg håber, at mange vil stille op til de to Passagerråd, så vi kan få en masse gode input til fremtidens kollektive transport” siger Søren Rasmussen, udvalgsformand for udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark.

Lars Berg, direktør i Sydtrafik, ser også frem til samarbejdet med Passagerrådet:

”Vi har i Sydtrafik allerede god erfaring med inddragelse af vores passagerer gennem brugerpaneler, hvor vi er i løbende dialog med alle de relevante målgrupper. Det giver god indsigt i deres ønsker og behov i forhold til kollektiv trafik, og vi forventer, at samarbejdet med Passagerpulsen om det regionale passagerråd bygger oven på denne indsats med flere indsigter og værdifuld dialog.”

På Fyn er der også høje forventninger til samarbejdet:  

”FynBus har altid bevidst valgt en tæt dialog med kunderne, og vi glæder os derfor også til samarbejdet med det regionale passagerråd, som vi håber vil hjælpe os med at få endnu flere tilfredse kunder i den kollektive trafik”, siger Carsten Hyldborg Jensen, direktør i FynBus.

Alle kan stille op til Passagerrådet

Medlemmerne af Passagerrådet er alle frivillige, og de har forskellige baggrunde. Modellen er hentet fra Tyskland, hvor erfaringerne er gode. Nogle medlemmer er udpeget i samarbejde med eksempelvis Danske Studerendes Fællesråd, Ældre Sagen og pendlerrepræsentanter, og nogle er tilfældigt udvalgt blandt alle interesserede.

Anja Philip opfordrer alle til at stille op, også selv om de ikke bruger kollektiv transport særlig tit:

”Danmarks klimamål afhænger af, at flere af os tager bus, tog eller Flextrafik. Så hvad enten man rejser hver dag eller kun en sjælden gang, kan man stille op. Det samme gælder, hvad enten man bor i byen eller på landet, rejser kort eller langt. Det vigtigste er, at man har lyst til at arbejde for en bedre kollektiv transport, der kan gavne os alle,” siger Anja.

Fakta om Passagerrådet

  • Passagerpulsens Passagerråd i Region Syddanmark kommer til at have to afdelinger med hver 13 medlemmer. 5 bliver udpeget efter dialog med interesseorganisationer og pendlerrepræsentanter. 7 bliver udvalgt blandt dem, der har stillet op via hjemmesiden.

    Alle kan stille op ved at udfylde et skema på hjemmesiden passagerpulsen.taenk.dk, og skal vælge om de vil sidde med i afdelingen på Fyn eller i Sydjylland. Efterfølgende bliver medlemmerne udvalgt ud fra kriterier som køn, alder, geografi (bopæl), hyppighed i brug af kollektiv trafik, og motivation for deltagelse.