Gå til hovedindhold

Stil op til passagerråd og vær med til at skabe bedre kollektiv transport i Sydjylland

Første periode med det regionale passagerråd i Region Syddanmark er ved at have nået endestationen. Nu kan alle passagerer i den kollektive transport i Syd- og Sønderjylland stille op til passagerrådets næste periode på to år og være med til at skabe løsninger, der kan gøre rejsen med bus og tog bedre.

Fotokredit: Getty Images · 3. Januar 2023
Tog holder på skinner

En stemme i udviklingen af kollektiv transport

Passagerrådet i Region Syddanmark har to afdelinger, én som dækker Sydjylland, og én som dækker Fyn. Kim M. Larsen er formand for afdelingen i Sydjylland, og han er glad for at have været med indtil videre.

”I passagerrådet har jeg mødt andre mennesker med samme interesser som mig. Og så har jeg fået afdækket, hvor komplekst kollektiv transport er,” forklarer han.

Færre benytter kollektiv transport i Syd- og Sønderjylland

Der er stadig nok for passagerrådet at tage fat på. For der er stort potentiale og flere udfordringer i kollektiv transport.

Passagerpulsens befolkningsundersøgelse fra december 2022 viser, at der er sket et lille fald i danskernes brug af kollektiv transport, hvilket især skyldes skift til andre transportformer og forringelser i den kollektive transport. Faldet er størst i netop Syd- og Sønderjylland. Samtidig viser befolkningsundersøgelsen, at der er stort potentiale, da forbedringer har afgørende betydning for danskernes lyst til at rejse mere med kollektiv transport.

En anden undersøgelse om unge og kollektiv transport fra november 2022 viser desuden, at unge generelt bruger kollektiv transport mere end øvrige befolkningsgrupper, men at de bruger bilen mere og mere. Den tendens gælder særligt i Syddanmark.

Vigtigt at belyse udfordringer og mulige løsninger

Efter de første to år med det regionale passagerråd, er der altså nok at arbejde videre med. Og Kim er ikke i tvivl om, at det er en vigtig sag, som passagerrådet tager på sig.

”Jeg synes, det er vigtigt, at vi får belyst, hvad der kan gøres bedre, når det handler om bus og tog. Derfor håber jeg også, at mange vil stille op til passagerrådet,” siger Kim M. Larsen.

Alle kan stille op

Medlemmerne af Passagerrådet i Region Syddanmark er alle frivillige og har forskellige baggrunde. I alt 14 bliver udvalgt blandt de interesserede, som stiller op – 7 til afdelingen i Sydjylland og 7 til afdelingen på Fyn. De resterende medlemmer bliver udpeget i samarbejde med interesseorganisationer som eksempelvis Danske Studerendes Fællesråd, Cyklistforbundet og Ældresagen samt pendlerrepræsentanter.

Passagerpulsen opfordrer alle til at stille op. Også selv om du ikke bruger kollektiv transport særlig tit, og uanset om du bor i byen eller på landet, og om du rejser kort eller langt. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde for en bedre kollektiv transport i din region.

Tilmeldingsfristen er den 22. januar 2023.

Fakta om Passagerpulsen og Passagerrådet i Region Syddanmark

  • Passagerrådet i Region Syddanmark er en del af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Rådet har to afdelinger, som hver kommer til at bestå af 15 medlemmer. 10 udvælges blandt de opstillede, og fem udpeges i samarbejde med interesseorganisationer.

    Alle kan stille op. Det sker ved at udfylde et skema på Passagerpulsens hjemmeside. Efterfølgende bliver medlemmerne udvalgt ud fra kriterier som køn, alder, geografisk placering, hyppighed i brug af kollektiv transport og motivation for deltagelse.

    Læs mere om passagerrådet, og hvordan du stiller op på passagerpulsen.taenk.dk/passagerraad-syddanmark

    Passagerpulsen er passagerernes stemme i den kollektive transport og arbejder for at skabe de bedste rammer for brugerne af bus, tog, metro og letbane.