Mange passagerer ved ikke, at de kan få erstatning ved togforsinkelser

8. november 2018

Mere end hver tredje passager ved ikke, at de kan få erstatning, hvis deres tog er forsinket. Det viser en undersøgelse fra Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk blandt 803 togpassagerer.

ur_ventetid

Billede af et typisk ur på en togstation
Foto: Getty Images

59 % af togpassagererne svarer, at de kender den såkaldte rejsetidsgaranti, der sikrer, at passagererne en erstatning, hvis de oplever større togforsinkelser. Det viser rapporten Information om togselskabernes rejsetidsgarantier, som i dag udgives af Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk.

Rapporten viser, at der er sket en stigning i kendskabet til rejsetidsgarantien på 5 %-point siden 2015, hvor Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk lavede en tilsvarende undersøgelse. Men selv om der er sket en fremgang, er det ikke tilstrækkeligt, mener Laura Kirch Kirkegaard, afdelingschef for Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk.

”Det har store konsekvenser for passagererne, når toget er forsinket. Derfor har selskaberne et ansvar for, at passagererne kender deres rettigheder, så de kan få den erstatning, de har ret til,” siger Laura Kirch Kirkegaard.

Undersøgelsen viser samtidig, at det kun er halvdelen af de passagerer, der har været berettiget til kompensation, som har søgt om det.

”Som det er nu, går passagererne glip af flere millioner kroner om året i erstatning. Derfor bør selskaberne se på, om det kan gøres nemmere for passagererne at få det, de rent faktisk har krav på,” siger Laura Kirch Kirkegaard.

”Vi har med stor tilfredshed set, at Midttrafik har startet et forsøg, hvor passagererne kan ringe ind og få et bindende svar på, om de kan få refunderet en taxaregning i tilfælde af forsinkelser. Det skal netop medvirke til, at flere får gavn af rejsetidsgarantien, og det er den rigtige vej at gå.”

Mere information                                                                

De passagerer, der kender til rejsetidsgarantien, angiver oftest massemedierne og deres omgangskreds som kilde til kendskabet. Det undrer Laura Kirch Kirkegaard.

”Trafikselskaberne har en forpligtelse til at oplyse om deres rejsetidsgaranti, og det har de haft i mange år. Derfor burde de fleste passagerer have modtaget information om garantien direkte fra selskabet,” siger Laura Kirch Kirkegaard.

Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk har som en del af undersøgelsen sendt mystery shoppers ud for at se nærmere på, om der rundt omkring på de danske stationer bliver givet information om rejsetidsgarantien til passagererne. De fandt information om rejsetidsgarantien på 78 ud af 104 stationer.

”Det er ikke acceptabelt, at man som passager ikke får information om rejsetidsgarantien på alle stationerne. Og der er plads til forbedring også på nogle af de stationer, hvor informationen findes – for vi kan se i vores undersøgelse, at den på nogle stationer er placeret, så den er meget nemt at overse,” siger Laura Kirch Kirkegaard.

Hun opfordrer selskaberne til at undersøge, hvordan de kan blive bedre til at løse opgaven med at informere om rejsetidsgarantien.

Pendlerne er hårdest ramt

Undersøgelsen viser også, at 24 % af passagererne kender pendlerrejsegarantien, som togpendlerne kan tilmelde sig og automatisk få penge overført, når der har været forsinkelser på deres strækning. Blandt de passagerer, der rejser mere end tre dage om ugen, er kendskabet højere, nemlig omkring 40 %.

”Hvis flere skal have gavn af denne her ordning, så skal der ske noget. Konkret synes vi, at det ville være oplagt, at passagerer, der køber et pendlerkort til en strækning, automatisk blev tilmeldt pendlergarantien,” siger Laura Kirch Kirkegaard.

Den løsningsmodel har stor opbakning blandt pendlerne. 9 ud af 10 svarer, at automatisk tilmelding ville være den optimale løsning til en pendlerrejsetidsgaranti.

Hvad er rejsetidsgaranti?

Der findes tre versioner af rejsetidsgarantien for togpassagerer.

Basis-rejsetidsgaranti gælder for en lang række billetter som for eksempel kontantbilletter, mobilbilletter eller lignende.

Pendler-rejsetidsgarantierne gælder hos DSB og Arriva, hvor indehavere af et pendlerkort kan tilmelde sig en strækning og automatisk få penge overført, når der har været forsinkelser på deres strækning.

Endelig har lokalbanerne, der er ejet af de lokale trafikselskaber, indført en rejsegaranti, der betyder, at passagererne har mulighed for at få betalt en taxa, hvis toget er mere end 20 minutter forsinket. Den samme ordning har metroen i København også.