Det koster kollektiv transport i 12 europæiske storbyer

3. september 2015

London dyrest, Bruxelles billigst, København ligger på gennemsnittet samlet set. Store forskelle på billetpriser i kollektiv transport.

Det koster kollektiv transport i 12 europæiske storbyer

Det koster kollektiv transport i 12 europæiske storbyer
Foto:iStock

Bor eller arbejder du i Bruxelles, Amsterdam eller Berlin, slipper du som passager i den kollektive transport ofte markant billigere af sted, end hvis du eksempelvis bor i London, Oslo eller Stockholm.

Prisniveauerne, målt i lokal købekraft på kollektiv transport i 12 europæiske storbyer, er blevet kortlagt af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk med bidrag fra passagerorganisationerne i Holland, Belgien, Norge, Tyskland, Frankrig og England.

Kortlægningen viser, at den kollektive transport i og omkring London er dyrest for passagererne sammenlignet med de øvrige europæiske storbyer i prisstudiet.

Målt i lokal købekraft er London 3 gange så dyr som Bruxelles, der generelt er den billigste af de 12 byer. Målt i forhold til København er London cirka dobbelt så dyr.

København – næst dyrest på lange pendlerrejser

Prisstudiet opstiller 5 forskellige brugerprofiler, og København placerer sig prismæssigt samlet set på gennemsnittet.

Blandt de gode nyheder for passagererne i hovedstadsområdet, viser prisstudiet, at København er bedre end sit rygte, idet København samlet set lander lige på gennemsnittet.

”Det, der tæller i den positive retning, er en placering som den 5. billigste storby, når det gælder periodekort til korte rejser på 2 zoner, som er det mest købte periodekort i hovedstadsområdet. Her ligger København ca. 20 procent under gennemsnittet. Kun Hamburg, Prag, Wien og Helsinki er billigere”, siger fhv. afdelingschef Mette Boye fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Men det trækker ned, at København er næst dyrest, når det gælder priser til de pendlere, der har et periodekort til flere end 8 sammenhængende zoner i hovedstadsområdet, dvs. alle zoner.

Her viser prisstudiet, at København er ca. 30 procent dyrere end gennemsnittet blandt de 12 storbyer - kun overgået af London. København er tæt forfulgt af Oslo, der er den tredje dyreste by blandt de 12 storbyer.

”Pendler du 35-50 km eller mere til job hver vej med kollektiv transport fra Frederikssund, Hillerød, Humlebæk, Køge eller Lejre til København city eller Amager, så har du behov for et
periodekort til alle zoner, selv om periodekortet dækker mange forskellige rejselængder – også fra Hundested til København”, siger Mette Boye og fortsætter:

”Blandt vores nære naboer, og altså dem vi ofte sammenligner os med, er der stor forskel på prisniveauer for pendlerne i den kollektive transport. Pendlere i København tilbydes ikke, lige som eksempelvis pendlere i Stockholm, Berlin, Hamborg og Oslo, nogen form for loyalitetsrabat, hvis man køber et periodekort gennem en længere periode”, siger Mette Boye.

For de tusindvis af passagerer med periodekort til alle zoner i hovedstadsområdet, er det således mere end dobbelt så dyrt at pendle langt sammenlignet med Hamburg, Berlin og Stockholm.

Rejsekort billigere end kontantbilletter

Cirka halvdelen af de 12 storbyer har et rejsekort, klippekort eller særlige lavprisbilletter, som et attraktivt alternativ til køb af de traditionelt dyre kontantbilletter.

Prisstudiet viser, at når man indregner de forskellige storbyers rejsekort og klippekort, som et alternativ til kontantbilletter, ligger priserne for København og hovedstadsområdet under gennemsnittet.

Dog viser prisstudiet også, at enkeltkøb af kontantbilletter i London, Stockholm og København, ligger i den dyre ende, hvis man ikke har et rejsekort eller klippekort.

”Kontantbilletter er en dyr måde at rejse på i hovedstadsområdet, og så længe rejsekortet ikke er fuldt integreret i passagerernes hverdag, så er køb af dyre kontantbilletter den eneste mulighed. Det kan med andre ord være den hurtige, men dyrekøbte løsning for de passagerer, der enten ikke rejser med kollektiv transport særlig ofte eller som ikke har et rejsekort”, siger Mette Boye.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk vil sammen med de øvrige nationale passagerorganisationer gentage kortlægningen til næste år og udvide undersøgelsen til at dække endnu flere storbyer.

Fakta om undersøgelsen

Sådan har vi gjort

For konsekvent at kunne sammenligne prisniveauerne i de 12 storbyer er der udarbejdet 5 passagerprofiler:

  • Lavfrekvent passager, der rejser max 5 km inden for city på en enkeltbillet ((billigst mulige, dvs. for hovedstadsområdet/København er rejsekortet et billigere alternativ til kontantbilletter)
  • Lavfrekvent passager, der rejser inden for hele trafiksystemet på en enkeltbillet (billigst mulige, dvs. for hovedstadsområdet/København er rejsekortet et billigere alternativ til kontantbilletter)
  • Pendler, der rejser max 5 km inden for city med et periodekort
  • Pendler, der rejser inden for hele trafiksystemet med et periodekort
  • Turister

Priserne i de enkelte storbyer er omregnet til euro og justeret for lokal købekraft, jf. UBS Prices and Earnings, se metodeafsnittet i rapporten s. 5.

Priserne er peak-priser, dvs. der er ikke taget hensyn til særlige tidspunkter for rejsen, der kunne gøre det billigere, lige som at der heller ikke er taget hensyn til rabatordninger for eksempelvis ældre, unge og studerende.

Priserne er indsamlet via desk research i perioden maj-juni 2015, se i øvrigt kildehenvisninger i rapporten.

Prisstudiet offentliggøres af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk med bidrag fra passagerorganisationerne i Holland, Belgien, Norge, Tyskland, Frankrig og England.

Tabel 8 s. 53 – Indekserede priser for kollektiv transport justeret for lokal købekraft