Notat: Forsinkede tog koster samfundet milliarder

11. oktober 2017

Forsinkelser i den kollektive transport koster samfundet flere milliarder. Togforsinkelser alene koster 2,4 milliarder kroner.  Det viser en beregning lavet af COWI A/S for Forbrugerrådet Tænk.

s-tog-myldretid-noerreport

Mange passagerer går ind og ud af S-tog i myldretiden på Nørreport
Foto: Anette Sønderby Madsen

Samfundet taber penge på forsinkelser

Tusindvis af togpassagerer bliver hver dag forsinket, når de skal til arbejde, fodbold eller nå aftensmaden. Det har en målbar samfundsøkonomisk konsekvens.

Beregninger lavet af COWI A/S for Forbrugerrådet Tænk viser, at de samfundsmæssige omkostninger ved forsinkede tog er 2,4 milliarder kroner (juli 2016-juni 2017).

Passagererne vil have en løsning

”Forsinkelser er ikke bare en forsinkelse i tid. Vi ved, at det har store konsekvenser for den enkelte passager, og nu har vi også fået tal på, hvad forsinkelser og aflysninger i togtrafikken koster samfundet. Det er et samfundstab i milliardklassen, som man ikke kan sidde overhørig”, siger vicedirektør Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet Tænk.

Togselskabernes andel i prisen

Prisen på 2,4 milliarder kroner, som forsinkelserne har kostet samfundet i 12 måneder, skal fordeles således:

  • DSBs fjern- og regionaltog, 1,4 milliarder kroner
  • DSB S-tog, 700 millioner kroner
  • Arriva tog (inklusiv Vestbanen), 34 millioner kroner
  • Lokaltog A/S, 40 millioner kroner
  • Metroen, 37 millioner kroner

Arbejdsudbudseffekten udgør 158 millioner kroner, og er den tid, hvor danskerne stiller mindre tid til rådighed for arbejdsmarkedet.

Antallet af forsinkelser skal ned

Politikerne og togselskaberne har til opgave at lave en plan for, hvordan der bliver færre forsinkelser i den kollektive transport.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk vil den kommende tid indlede en dialog med politikere og trafikselskaber for at diskutere konsekvenserne for passagererne af de alt for mange forsinkelser.

Notatet fra COWI for Forbrugerrådet Tænk kan læses her

Sådan har COWI gjort:

Beregningerne tager udgangspunkt i tallene for den kundeoplevede rettidighed. Det vil sige, at alle aflysninger og forsinkelser er medtaget – uanset årsag.

COWI A/S har medtaget et bredt udsnit af kunderettidigheden for passagertogene i Danmark og der er benyttet de gængse standarder for, hvad et forsinket minut koster samfundsøkonomisk.