Undersøgelse: Danskernes holdning til kollektiv transport

20. april 2017

Hvor langt har du til bus, tog og metro? Og hvor tilfreds er du med den kollektive transport? Det har danskerne svaret på i undersøgelsen Danskernes holdning til kollektiv transport lavet af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

busstoppested_loeber830x400.jpg

Løber løber forbi et busstoppested ved en fjord
Foto: Getty Images

Færre danskere får opfyldt deres transportbehov

Bus, tog og metro kan kun opfylde hver 4. danskers behov for transport, hvilket er færre end i 2014.

Passagerpulsen har spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne over 18 år om, hvor ofte de bruger bus, tog og metro, samt hvor tilfredse de er med den kollektive transport.

Rapporten Danskernes holdning til kollektiv transport viser blandt andet, at knap halvdelen af danskerne har mindre end 2 kilometer til enten bus, tog eller metro. Og over 2/3-dele af danskerne er tilfredse med deres seneste rejse med kollektiv transport.

3 områder har stor betydning

Undersøgelsen viser også, hvor uenige eller enige danskerne er i en række udsagn om den kollektive transport.

Flest danskere er uenige i udsagnene om, at:

  • priser og takstsystemer er nemme at forstå (45 % uenige)
  • rejsetiden med den kollektive transport er attraktiv sammenlignet med andre former for transport (41 % uenige)
  • det er pengene værd at rejse med kollektiv transport (41 % uenige)

Danskerne er enige i, at de kan bruge tiden som de vil på deres rejser, at det er trygt at bruge kollektiv transport og at det er nemt at finde information om afgangstider.

Download rapporten om danskernes holdning til kollektiv transport.

PDF-ikon pdf (2.2 MB)

Tidligere undersøgelser af danskernes holdning til kollektiv transport

Danskernes holdning til kollektiv transport 2014

Passagerpulsen lavede i 2014 den første undersøgelse af danskernes holdning til kollektiv transport.

Download undersøgelsen fra 2014