Unge passagerer: Køreplanerne skal hænge bedre sammen

22. februar 2018

3 ud af 4 passagerer, der har et skift mellem bus eller tog på deres rejse, er tilfredse med sammenhængen mellem køreplanerne. Det er til gengæld langt fra tilfældet blandt de unge passagerer. Det viser ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

sammenhaeng unge

Ung kvinde står i en bus med høretelefoner på og kigger på sin mobiltelefon
Foto: Getty Images

Toget kører helt efter planen ind på perronen 2 minutter efter, at bussen er kørt, så du må nu vente en halv time på den næste bus, fordi køreplanerne ikke passer sammen. Det er et eksempel på, når sammenhængen i den kollektive transport ikke fungerer.

Overordnet set er 74 % af de passagerer, som har mindst ét skift på deres rejse i den kollektive transport, tilfredse med sammenhængen i køreplanerne. Men tallet er kun 61 % for de adspurgte unge passagerer mellem 15-19 år. Det viser en undersøgelse, hvor Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har spurgt 1.722 passagerer, hvordan de oplever sammenhængen i køreplanerne mellem de forskellige kollektive transportmidler.

De unge er også den aldersgruppe, der oplever mest uønsket ventetid, når de skifter mellem transportmidler. Hele 72 % af de unge passagerer oplever at have uønsket ventetid, når busser og tog kører som planlagt. Derudover oplever hele 62 %, at de har mere uønsket ventetid, når de rejser hjem end, end når de rejser ud.

”Det er ikke godt nok, at en så væsentlig forbrugergruppe af kollektiv transport som de unge, er væsentlig mere utilfredse. Trafikselskaberne bør have fokus på de unge passagerer -  mange har jo ikke andre transportmuligheder, når de skal passe skole, job og fritidsaktiviteter. Vores tal tyder på, at samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og trafikselskaberne kunne være bedre - især på afgangene om eftermiddagen, når de unge skal hjem. En løsning kunne være at inddrage de unge passagerer mere i planlægningen af køreplanerne, så man er sikker på, at de passer med de lokale skoler, uddannelsesinstitutioner – og selvfølgelig også de lokale virksomheder,” siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Det er et forslag, der finder opbakning i undersøgelsen, som viser, at 67 % af de unge ikke oplever at have indflydelse på køreplanerne, men at over halvdelen af dem gerne vil have den indflydelse.

”Som ung er man ekstra afhængig af en velfungerende kollektiv transport. Både fordi, man ikke 'bare kan tage bilen', og fordi så meget af ens sociale liv er bundet op på, at man kan bevæge sig frit rundt - også efter skoletid. Samtidigt ved vi, at der en sammenhæng mellem transporttid og frafald på ungdomsuddannelserne. Og derfor er det ekstra vigtigt, både socialt og fagligt, for os som unge, at den kollektive transport kører som smurt. Især udenfor de store byer,” siger Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Om undersøgelsen

Deltagerne i undersøgelsen er 1.722 passagerer, som har mindst et skift på rejsen. Det vil sige, at passagerer, der evt. har fravalgt bus, tog og metro, fordi det ikke hænger sammen for dem, er ikke med i undersøgelsen.

Ud af de 1.722 deltagere er 54 unge mellem 15-19 år. Resultaterne for denne gruppe er kun med, hvor de er signifikant forskellige fra gennemsnittet.

74 % af passagererne i undersøgelsen oplever, at sammenhængen er god eller meget god.

81 % af passagererne, der kun kører med tog, oplever en god sammenhæng, mens det kun er 63 % af de passagerer, der kun rejser med bus.

1 ud af 4 passagerer i undersøgelsen peger på, at en ’højere afgangsfrekvens’ vil kunne skabe en bedre sammenhæng, og ca. hver femte peger på en bedre koordinering af køreplaner.

Spørgeskemaet er sendt ud til Passagerpulsens webpanel Passagerpanelet. Panelet har en overvægt af passagerer, der ofte rejser med tog, bus eller metro.

Passagerpanelet er rekrutteret på flere forskellige måder, så det bedst muligt udgør et udsnit af brugerne af den kollektive transport i Danmark.

RELATERET INDHOLD