Undersøgelse: Togpassagerers tilfredshed i Danmark og UK

22. juni 2018

Er danskere eller briter mest tilfredse med togrejsen? Og hvordan har tilfredsheden udviklet sig de sidste 3 år? Det har Passagerpulsen undersøgt i en sammenligning af togpassagerernes tilfredshed med rejsen i Danmark og UK.

NPT benchmark

Skinner og perroner set fra oven
Foto: Getty Images

Togpassagerer i Danmark og Storbritannien

Passagererne i Danmark er overordnet set mere tilfredse med togrejsen end de britiske passagerer. Det viser en sammenligning af Passagerpulsens Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser med Transport Focus' National Rail Passenger Survey.

Danske passagerer har også oplevet en større fremgang i tilfredsheden over de sidste 3 år sammenlignet med de britiske.

3 områder har dog en højere tilfredshed i Storbritannien end i Danmark. Det gælder:

  • Rengøringen og vedligeholdelsen - både på stationerne og i togene
  • Toiletforholdene på stationerne
  • Informationen via skærme og afgangstavler på stationen

Download rapporten og se flere forskellige i tilfredsheden mellem danske og britiske passagerer.

PDF-ikon pdf (2.91 MB)