Undersøgelse: Sådan oplever pendlerne forsinkelser

22. oktober 2017

Pendler du med toget? Så er du måske en af de 23 % af pendlerne, som har oplevet at blive forsinket med toget. Tallet er fra undersøgelsen Pendlernes oplevelse af forsinkelser.

forsinket-kvindelig-passager

Forsinket kvindelig passager sidder på perronen og kigger på sit ur
Foto: Getty Images

Forsinkelser har konsekvenser

Pendlerne, som jo ofte bruger toget til og fra arbejde eller uddannelse, vil opleve forsinkelser. Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har på baggrund af tallene i De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser lavet et notat, som beskriver, hvordan togpendlerne oplever forsinkelser. Og ikke mindst, hvilke konsekvenser forsinkelserne har for dem.

Notatet viser, at:

  • 23 % af pendlerne oplevede at blive forsinket på deres togrejse
  • 33 % af togpendlerne skulle videre med anden kollektiv transport
  • 65 % af de forsinkede togpendlere nåede ikke deres videre forbindelse med anden kollektiv transport
  • Af de passagerer, der oplever forsinkelser, kommer 44 % for sent på arbejde og 24 % for sent til fritidsinteresser.

Download notatet og se, hvilke andre konsekvenser forsinkelserne har for pendlerne.

PDF-ikon pdf (772.61 KB)