Undersøgelse: Passagerernes oplevelse af tryghed på togstationer

2. september 2019

Sikkerhed er en forudsætning for, at folk vil bruge den kollektive transport. Vi har spurgt passagererne, om de føler sig trygge på stationerne.

undersoegelse-passagerernes-oplevelse-af-tryghed-paa-togstationer830x400.png

undersoegelse-passagerernes-oplevelse-af-tryghed-paa-togstationer
Borup Station, 4. juli 2019. Foto: Anette Sønderby Madsen

Hver fjerde har følt sig utryg på en station

Undersøgelsen viser, at 25 procent af passagererne i løbet af de sidste 6 måneder har følt sig utryg på en togstation. 

Flere kvinder end mænd har oplevet at føle sig utryg. 29 procent af kvinderne har følt sig utrygge, mens det for mændenes vedkommende er 21 procent.

Passagererne føler sig mest utrygge om aftenen og natten. De tidspunkter, som passagererne oftest har følt sig utrygge, er sent om aftenen (68 %), om natten (47 %) og tidligt om aftenen (42 %).

Den hyppigste årsag til, at passagererne føler sig utrygge, er andre personers ubehagelige eller asociale opførsel. 

Læs alle resultaterne ved at downloade rapporten herunder

PDF-ikon pdf (1.68 MB)