Undersøgelse: Passagerernes holdning til udbud og førerløs drift af S-tog

12. september 2018

Hvilke umiddelbare reaktioner har passagererne på beslutningen om, at S-togene skal udliciteres og laves førerløse? Det har vi spurgt S-togspassagererne om.

udbud-og-foererloese-s-tog

S-tog i vintervejr set fra oven
Foto: Getty Images

Passagererne ønsker til udbud og førerløs drift

Passagerpulsen har spurgt passagererne, hvad de mener om at sende S-togene i udbud og gøre dem førerløse.

Undersøgelsen viser, at 28 % af de nuværende passagerer i S-toget ikke kan se nogen fordele ved et kommende udbud, og 17 % ser ingen fordele ved automatisk, førerløs drift.

Passagererne peger på 4 områder, som er vigtige at adressere:

  1. Når indkøb af nyt materiel og drift lægges sammen, vil det være svært at udskifte en leverandør, hvis det det aftalte produkt og den aftalte service ikke bliver leveret. Især en anden operatør ikke kan drive og vedligeholde de nye S-tog.
  2. Der kan opstå interessekonflikter i et Offentligt Privat Partnerskab, hvis dem, der vedligeholder infrastrukturen, og dem, der kører S-togene, ikke automatisk har incitament til samarbejde. Det kan føre til, at problemer kan havne mellem to stole, hvis ikke ansvarsfordelingen er klart beskrevet.
  3. Automatisering og førerløs drift medfører elementer af usikkerhed, da der endnu ikke findes automatisk og førerløs drift i sammenlignelige togsystemer noget sted i verden. Der er dårlige erfaringer med at implementere systemer, der ikke er afprøvede andre steder.
  4. Passagerernes er bekymrede for sikkerheden og trygheden i forbindelse med overgangen til automatisk og førerløs drift. De nye S-tog skal også være tilgængelige for alle passagergrupper. Det gælder blandt andet ældre passagerer og passagerer med handicap.

Download rapporten og læs Passagerpulsens anbefalinger

PDF-ikon pdf (1.81 MB)