Undersøgelse: Danskernes ønsker til klimavenlig transport

18. marts 2019

Hvor klima- og miljøvenlig er din transport i dag? Og hvad skulle der til, for at du valgte valgte en endnu 'grønnere' transportform? Det har vi spurgt danskerne om. Få svaret i rapporten Danskernes holdning til klima- og miljøvenlig transport.

baeredygtig_rapport

Bus set fra oven kører igennem en skov
Foto: Getty Images

Klima- og miljøvenlig transport

Transporten du vælger at benytte hver dag til arbejde, studie eller andet påvirker vores klima og miljø. Men hvor meget betyder klima- og miljøbelastningen for os, når vi skal vælge transportform?

Vil vi gerne transportere os grønnere, end vi gør i dag? Og i så fald, hvad skal der til?

Mange tænker på klimaet

Undersøgelsen viser blandt andet at 59 procent af danskerne gerne vil transportere sig mere klima- og miljøvenligt, end de gør i dag. 50 procent af befolkningen mener, at det har stor betydning for dem, at danskernes forbrug generelt bliver mere klima- og miljøvenligt.

Cirka en tredjedel af befolkningen svarer, at klima- og miljøvenlighed har stor betydning for deres forbrugs- og transportvalg i hverdagen.

Kollektiv transport opfylder ikke alles behov

Den gruppe, der gerne ville transportere sig mere med kollektiv transport, svarer overvejende, at den kollektive transport skulle være billigere, der skulle være flere afgange og flere muligheder for transport, før det vil give mening for dem at benytte kollektiv transport mere, end de gør i dag.

Kun cirka en fjerdedel af befolkningen mener, at den kollektive transport i ’høj’ eller ’meget høj’ grad kan opfylde deres behov for transport. Over 40 procent oplever, at det ikke eller kun i lav grad er tilfældet.

Se alle resultaterne ved at downloade rapporten herunder.

PDF-ikon pdf (3.6 MB)