Undersøgelse: Ansvaret for og årsager til togforsinkelser

23. august 2018

Hvorfor er toget forsinket? Og hvem har ansvaret? Det kan du få svaret på i denne undersøgelse, hvor Passagerpulsen har samlet et overblik over DSB's og Banedanmarks opgørelser over forsinkelser siden 2016.

aarsager_forsinkelser

Ung kvinde kigger på sin telefon, men hun står på perron og venter på toget
Foto: Getty Images

Ansvar for forsinkelser

Banedanmark laver hver måned en opgørelse over, hvor mange rejsende der har været forsinkede. Den såkaldte kundepunktlighed bliver udregnet ved, at forsinkede tog i myldretiden vejer tungere.

Passagerpulsen har kigget på udviklingen i kundepunktligheden for de 4 selskaber, der kører på Banedanmarks strækninger. Det vil sige DSB S-tog, DSB Fjern- og Regionaltog, Nordjyske Jernbaner samt Arriva.

Ansvaret for en forsinkelse kan enten være Banedanmarks, togselskabets eller en udefrakommende årsag.

Rapporten viser, at Banedanmark har den største andel af ansvaret for forsinkelserne – uanset hvilket togselskab der kører på strækningen. Togselskaberne bærer den næststørste del af ansvaret og udefrakommende årsager udgør den mindste del.

Hyppigste årsager

Årsagerne til forsinkelserne bliver kun offentliggjort for DSB S-tog og Fjern- og Regionaltog.

De 3 hyppigste årsager til forsinkelser fra januar til maj 2018 var på Fjern- og regionaltogsstrækningerne:

  • fejl på signaler,
  • fejl på togene og
  • forsinkelser fra anden infrastruktur.

Top 3 over forsinkelser på S-togsnettet var:

  • fejl på signaler,
  • hærværk og
  • tilkald af politi eller brandvæsen.

Du kan downloade rapporten og læse mere om årsagerne og Passagerpulsens anbefalinger herunder.

PDF-ikon pdf (2.22 MB)