Undersøgelse: Ældre passagerers ønsker og behov for faciliteter ved stationer og i tog/metro

25. juli 2018

Passagerpulsen har undersøgt, hvilke faciliteter, passagerer i alderen 60+ mener, er vigtige at have adgang til på forskellige stationer og i toget/metroen.

facilitetsundersoegelse_tog_830x400.png

facilitetsundersoegelse_tog
Foto: Anette Sønderby Madsen

Trafikinformation på smartphones kan ikke erstatte information på stedet

Undersøgelsen viser, at passagerer over 60 år foretrækker at få information om afgangstider og forsinkelser på stedet.

Information om afgangstider og forsinkelser på elektroniske tavler eller fysiske opslag er vigtigt for 41,4 til 84,1 procent af de adspurgte.

Information på telefonen er vigtig for 33,7 til 46,3 procent af de ældre passagerer.

Siddemuligheder og læ er højt prioriteret

Siddepladser er vigtige for de ældre passagerer - både på stationer og ombord på togene.

På stationerne mener mellem 44,2 og 71,3 procent, at det er vigtigt at kunne sidde ned. Mellem 54,7 og 88,5 procent mener, at det er vigtigt at kunne stå i læ. Tallene er lavest for metrostationer.

Siddepladser ombord på toget bliver prioriteret af 65,3 til 92,1 procent af de ældre passagerer. Tallet er lavest for metroen.

Toiletforhold er meget vigtige på store og mellemstore stationer

70 procent mener, at det er vigtigt, at der er toiletter på en stor station, 66 procent mener at det er vigtigt på en mellemstor station. 

I undersøgelsen har vi spurgt ind til, om passagererne helst vil have mange betalingstoiletter eller få, der er gratis. Resultaterne viser ikke en klar præference blandt de ældre passagerer.

Se alle resultaterne ved at downloade rapporten herunder

PDF-ikon pdf (2.09 MB)