Undersøgelse: 5 centrale udfordringer for bedre sammenhæng i kollektiv transport

16. maj 2019

Det er vigtigt for passagererne, at der er sammenhæng i deres rejse fra dør til dør. Denne rapport kaster lys over 5 ting, der står i vejen for den gode sammenhæng.

undersoegelse-fem-centrale-udfordringer-for-bedre-sammenhaeng-i-kollektiv-transport.png

fem-centrale-udfordringer-for-bedre-sammenhaeng-i-kollektiv-transport
Foto: Getty Images

Kan jeg få penge tilbage, hvis min bus til Valby bliver forsinket, så jeg ikke kan nå min Orangebillet til Odense? Kan jeg bruge en billet fra Midttrafiks app i et Arrivatog? Kan jeg finde vej fra Metroen til stoppestedet med bus 14 på Nørreport?

Det er nogle af de spørgsmål, passagererne stiller, når de skal rejse med kollektive transportmidler. Vi har løbende samlet spørgsmålene og kategoriseret dem under overskriften sammenhæng, for sammenhæng er helt centralt for passagererne, når de skal rejse med bus, tog og metro.

Formålet med denne rapport er at kaste lys over de problemer, passagererne oplever i relation til dårlig sammenhæng, med udgangspunkt i Passagerpulsens erfaringer, analyser og konkrete eksempler. På denne baggrund vil vi desuden komme med forslag til, hvad der skal til for at skabe bedre sammenhæng for passagererne.

Download rapporten herunder 

PDF-ikon pdf (4.38 MB)