Forbrugerrådet Tænks Passagerpuls: Rejsetidsgaranti skal udbetales automatisk

20. november 2017

Trafikselskaberne er fortsat ikke gode nok til at informere passagererne om deres rettigheder, når bus og tog er forsinket. Hvis det står til passagererne og Passagerpulsen, så er en del af løsningen, at passagererne fremover får rejsetidsgarantien udbetalt automatisk.

S-tog myldretid

Rejsetidsgaranti skal udbetales automatisk
Foto: Anette Sønderby Madsen

Flere passagerer bør kende deres rettigheder

I en panelundersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk siger passagererne, at informationen om rejsetidsgaranti langtfra er god nok. Halvdelen af passagererne oplever, at trafikselskaberne slet ikke eller kun i mindre grad oplyser klart og præcist om rettighederne til erstatning, når der er forsinkelser eller aflysninger i tog, metro eller bus.

Passagerernes oplevelser bliver bakket op af Passagerpulsens gennemgang af trafikselskabernes information om rejsetidsgarantierne på stationer, hjemmesider og ved billetkøb. Her fremgår det, at der på en fjerdedel af togstationerne er problemer med informationsindsatsen.

Informationen er enten ikke synlig, eller også er den placeret på steder, der ikke virker logisk på de rejsende, f.eks. nederst i ordensreglementet skrevet med småt.

Undersøgelsen viser også, at buspassagererne ikke er bedre hjulpet, da informationen på selskabernes hjemmesider og apps også visse steder er mangelfuld og uklar.

Selskaberne bør forbedre indsatsen for, at passagererne kender og forstår deres rettigheder, lyder anbefalingen fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk:

”Et af formålene med erstatningerne til passagererne er, at det skal være mærkbart for trafikselskaberne. Derfor er vejen frem for den kollektive transport ikke at holde passagererne uvidende om deres rettigheder, når der er forsinkelser eller aflysninger,” siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Returner erstatningen automatisk

Det er langt fra alle rejsende, der er klar over, at de kan få erstatning ved forsinkelser eller aflysninger på rejsen. Kendskabet til basisrejsetidsgarantien, der gælder for alle togrejsende, var i 2015 på blot lidt over 50 procent.

Ifølge Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk er en del af løsningen, at rejsetidsgarantiens erstatning fremover bliver udbetalt automatisk til passageren via f.eks. Rejsekortet. Her kan man se på den model, der kendes fra Londons undergrundsbane med det såkaldte Oyster Card, hvis brugere får udbetalt automatisk kompensation ved større driftsforstyrrelser.

Hvis udbetalingen af erstatningen var automatiseret, ville de passagerer, der ikke har fået information om deres ret til erstatning, også få udbetalt den kompensation, de er berettiget til, påpeger Vagn Jelsøe.

”Det er vores vurdering, at passagererne går glip af millioner i kompensation hvert år, fordi de enten ikke kender til ordningen eller synes, at det er for besværligt at søge.  Når teknologien bag Rejsekortet gør det muligt for selskaberne at opkræve betaling for billetter elektronisk, skal den selvfølgelig også bruges, når det er passagererne, der risikerer at gå glip af penge. En automatisk udbetaling vil samtidig give trafikselskaberne et endnu større incitament til at undgå forsinkelser,” siger Vagn Jelsøe.

Passagererne bakker op om, at der skal være en automatisk udbetaling af rejsetidsgarantien. En panelundersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk fra 2017 viser, at det kun er 5 procent af passagererne, der ønsker selv at søge erstatning hos trafikselskabet – altså den nuværende model. 52 procent svarer, at de ønsker, at trafikselskabet automatisk bør sætte erstatningen ind på rejsekortet eller et betalingskort.

Fakta

Så mange passagerer bliver forsinket

Passagerpulsen har for nylig beregnet, at 80.000 togpassagerer bliver forsinket hver dag. Antallet af forsinkede buspassagerer kendes ikke, da trafikselskaberne ikke offentliggør bussernes punktlighed. Forsinkelser er dyre for både passagererne og samfundet. 

COWI har vurderet, at togforsinkelser alene koster samfundet 2,4 mia. kr. om året.

RELATERET INDHOLD