Gå til hovedindhold

Stil op til Passagerrådet i Region Sjælland

Passagererne i Region Sjælland ved bedst, hvad der virker og ikke virker på rejsen med bus og tog. Derfor har vi brug for dig. Stil op til Passagerrådet i Region Sjælland ved at udfylde formularen nederst på siden.

· 20. Marts 2023
Grønt ikon med billede af flueben

Vær med til at skabe bedre kollektiv transport

Passagererne i bus og tog har en unik viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer. Den viden vil Passagerpulsen bruge til at gøre rejsen med kollektiv transport endnu bedre gennem vores fem regionale passagerråd.

Medlemmerne af passagerrådet kan komme med input til politikerne og trafikselskaberne om, hvad der skal til for, at vi får en attraktiv, bruger- og klimavenlig kollektiv transport i fremtiden.

Hvor ofte mødes rådet?

Passagerrådene mødes som udgangspunkt tre gange om året, hvoraf to af gangene foregår som internater med overnatning og den sidste som konference i regionen. Rådene kan mødes flere gange, hvis der er brug for det.

Rådet kan også nedsætte mindre arbejds- eller høringsgrupper, som kan mødes oftere.

Arbejdsgrupperne kan for eksempel sætte sig ind i et emne, som de kan komme med et oplæg om på næste møde. Eller det kan være en gruppe, der arbejder med at finde et tema for en konference.

Hvordan stiller jeg op?

Svar på spørgsmålene nederst på siden. Så har du mulighed for at blive et af medlemmerne i Passagerrådet i Region Sjælland.

Deadline er den 7. maj 2023.

Hvordan udvælger I medlemmerne?

Passagerpulsen udvælger i alt 10 medlemmer blandt de opstillede. Vi vælger ud fra kriterier som køn, alder, brug af transportformer samt geografisk placering og lægger særlig vægt på motivation.

De resterende medlemmer bliver udpeget i samarbejde med interesseorganisationer som eksempelvis Danske Studerendes Fællesråd, Cyklistforbundet og Danske Seniorer samt pendlerrepræsentanter. Passagerrådet i Region Sjælland kommer til at bestå af i alt 15 medlemmer.

Hvem kan stille op?

Du kan stille op til passagerrådet uanset, om du rejser hver dag eller kun en sjælden gang i mellem. Om du er ung, ældre eller sidder i kørestol. Eller om du rejser med tog, bus eller Flextrafik. Tidligere og nuværende medlemmer af passagerrådet kan også stille op.  

Det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel for de mange, der rejser med kollektiv transport i Region Sjælland.

Hvem kan ikke stille op?

Du kan desværre ikke stille op, hvis du er folkevalgt. Enten i en kommunalbestyrelse, i et regionsråd eller til Folketinget. Er du ansat i et trafikselskab, togselskab eller hos en operatør, transportmyndighed eller anden virksomhed med direkte, økonomiske interesser i den kollektive transport, kan du desværre heller ikke stille op.

OBS: Sæt allerede nu to kryds i kalenderen:

  • 2.-3. juni 2023: Første internatmøde
  • 27.-28. oktober 2023: Andet internatmøde

Statusmeddelelse

Sorry… This form is closed to new submissions.