Gå til hovedindhold

Passagerråd: Sådan giver de dig bedre bus, tog og metro

Passagerpulsens regionale passagerråd giver input til bedre bus, tog og metro. Læs mere om, hvordan de arbejder, her.

Fotokredit: Anette Sønderby Madsen · 17. Maj 2023
Medlemmer af passagerråd kommer med anbefalinger til forbedringer i kollektiv transport

Passagerernes stemme skal høres

Passagererne i bus og tog har en unik viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer. Den viden vil Passagerpulsen bruge til at gøre rejsen med bus og tog endnu bedre.

Passagerpulsen fik af et flertal af Folketingets partier i 2020 opbakning og penge til at oprette et passagerråd i hver af landets fem regioner.

Medlemmerne af passagerrådet kan komme med input til politikerne og trafikselskaberne om, hvad der skal til for, at vi får en attraktiv, bruger- og klimavenlig kollektiv trafik i fremtiden.

Klik på spørgsmålene neden for og bliv klogere på passagerrådenes arbejde.

Ofte stillede spørgsmål om passagerrådene

 • Antallet af passagerrådsmedlemmer er omkring 15 personer, men kan variere fra region til region.

  Fem af medlemmerne i rådet bliver udpeget efter dialog med interesseorganisationer og pendlerrepræsentanter. Resten bliver udvalgt blandt de passagerer, der har lyst til at stille op og være med i rådets arbejde.

  Udvælgelsen af medlemmerne blandt de opstillede sker ud fra en række kriterier med særlig vægt på motivation.

 • Der var valg til passagerrådene i starten af 2023. Rådene er valgt for to år ad gangen. Vi annoncerer valg til passagerråd her på siden og på Facebook.

  Du kan stille op uanset, om du rejser hver dag eller kun en gang om året. Om du er ung, ældre eller sidder i kørestol. Eller om du rejser med metro, S-tog eller Flextrafik.

  Det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel for de mange, der rejser med kollektiv transport.

  Ønsker du at stille op, skal du svare på en række spørgsmål om, hvor du bor, hvor ofte du rejser og hvorfor du vil stille op. Det er sådan, vi sikrer, at passagerrådet bliver repræsentativt.

 • Passagerrådene mødes som udgangspunkt tre gange om året, hvoraf to af gangene foregår som internater med overnatning, og den sidste som konference i regionen. Rådene kan mødes flere gange, hvis der er brug for det.

  Rådet kan også nedsætte mindre arbejds- eller høringsgrupper, som kan mødes oftere.

  Arbejdsgrupperne kan for eksempel sætte sig ind i et emne, som de kan komme med et oplæg til på næste møde. Eller det kan være en gruppe, der arbejder med at finde et tema for en konference.

 • Passagerrådsmedlemmerne og en mødeleder fra Passagerpulsen er altid med til møderne.

  Regionen, trafikselskabet eller andre kan også have repræsentanter med til mødet, når der er punkter på dagsordenen, hvor det giver mening.

 • Medlemmerne i passagerrådene er valgt for to år af gangen, men de kan stille op igen, hvis de ønsker at blive siddende.

  Der var valg til passagerrådene i starten af 2023. Vi annoncerer valg til passagerråd her på siden og på Facebook.

 • Passagerrådet kan tage egne emner op, som de gerne vil drøfte. Derudover vil regionen, trafikselskaber og andre aktører også kunne foreslå emner til passagerrådets dagsorden.

  Du er desuden velkommen til at sende gode idéer eller udfordringer i den kollektive transport, som du gerne vil have passagerrådet til at arbejde med. Skriv til Gitte Kjær-Westermann. E-mailadressen er gkw@fbr.dk.

 • Nej, du skal ikke betale for at deltage i møder og internater, og du får kørselsgodtgørelse, når du skal til og fra møder med rådet i din region.

Læs mere om passagerrådet i din region

Er du nysgerrig på, hvordan passagerrådet i din region arbejder, eller hvem der er med i rådet?