Gå til hovedindhold

Det mener Passagerpulsen om forsinkelser og kompensation

Det er godt, at passagererne kan få kompensation, hvis de bliver forsinket med bus og tog. Det primære fokus bør dog være bus og tog til tiden, da forsinkelser har store konsekvenser for passagererne.

Fotokredit: Getty Images
Passager står på perron og venter på toget

Her kan du læse, hvad vi mener om forsinkelser og sporarbejde, og hvilke forbedringer vi kæmper for på passagerernes vegne.

1. Bedre landsdækkende rejsetidsgaranti

Der bør indføres en landsdækkende rejsetidsgaranti, der gælder på tværs af transportformer og trafikselskaber, så du er dækket, hvis fx en forsinkelse på toget medfører, at du ikke når bussen.

2. Automatisk tilmelding og udbetaling

Erstatninger i forbindelse med forsinkelser bør udbetales automatisk til passagererne, blandt andet via rejsekortet.

Passagerer, der pendler med toget har lovmæssigt ret til at få kompensation for forsinkelser. En undersøgelse fra Rigsrevisionen i 2019 viste, at kun 15-25 procent af DSB’s pendlere var tilmeldt pendlerrejsetidsgarantien. Pendlere bør derfor automatisk blive tilmeldt selskabernes rejsetidsgarantier, når de køber eller fornyer deres månedskort. 

Pendlerne kan i dag opleve forsinkelser uden, at de bliver kompenseret, fordi kompensationen bliver opgjort, som den gør. Derfor skal selskabernes opgørelser ikke styres af de såkaldte ’målestrækninger’, men derimod af pendlernes faktiske rejse.

3. Mere målrettet information ved forsinkelser

For få passagerer kender deres ret til kompensation ved forsinkelser. Trafikvirksomhederne i Danmark skal derfor forbedre deres information om rejsetidsgarantien på perroner, busstoppesteder og ved billetkøb.

Der skal være tydelig information om rejsetidsgarantien på stationer, toge og busser samt på apps og hjemmesider. En ukommenteret henvisning til en EU-forordning eller et resumé af denne, som ses på nogle trafikselskabers hjemmesider, er ikke tilstrækkeligt.

Passagerer, der er forsinkede, bør gøres direkte opmærksomme på rettigheder via bl.a. højtalerudkald, infoskærme, push-beskeder på mobil og via opslag på rejseplanen.dk

Der skal være tydelig information, når du køber billet, uanset om det sker i en billetautomat, via app eller på nettet. Der kan f.eks. være information direkte på billetten, som link eller som en pop-up, der henviser direkte til rettighederne

4. Styrkede rettigheder ved togforsinkelser på tværs af Europa

Det er en stor fordel for passagererne, at EU-lovgivningen fastsætter minimumsrettigheder for forsinkelser på togrejser.

Rettighederne bør dog styrkes, så det bliver mere trygt og attraktivt at tage toget på rejser i EU. For eksempel bør du have ret til kompensation ved forsinkelser på mindre end 1 time, og du bør have ret til at få hele din rejse på én billet, så du er sikret, hvis et skift går galt.

De nationale undtagelser bør også begrænses, så du kan være sikker på dine rettigheder, uanset hvor du rejser i EU.