Gå til hovedindhold

Det mener Passagerpulsen om den aktuelle situation i branchen

Der er stort potentiale ved kollektiv transport. Hvis vi skal indfri potentialet, er vi dog nødt til at sikre fundamentet for kollektiv transport. Lige nu er den kollektive transport og danskernes mobilitet under hårdt pres.

Fotokredit: Getty Images
Bus holder ved station

I 2020 og 2021 sikrede Regeringen og Folketinget, at de regionale trafikselskaber blev kompenseret for tab og merudgifter i forbindelse med corona-nedlukningerne. Desværre var støtten ikke på samme niveau i 2022. Og det på trods af forhøjede energipriser, og at der fortsat er færre passagerer pga. tidligere anbefalinger om at undgå kollektiv transport.

Kommuner og regioner får derfor store ekstraomkostninger til kollektiv transport i 2022 og 2023. Mange er nødt til at lave kortsigtede økonomiske nedskæringer, og busdriften var allerede omkring årsskiftet 2022/2023 reduceret mange steder i landet. Særligt borgere i landdistrikterne bliver ramt. Her er det offentlige tilskud per passager størst, og den kollektive transport er i forvejen presset på passagertal, ruter og frekvens

Her kan du læse, hvad vi mener om den aktuelle situation i branchen, og blive klogere på nogle af de forbedringer vi kæmper for på passagerernes vegne.

1. Giv regioner og kommuner mulighed for uændret eller øget driftsomfang

Kollektiv transport er en del af den grønne omstilling, og derfor bør der også være bedre muligheder for at investere i området.

Politikerne bør give regioner og kommuner mulighed for at fastholde driftsomfanget for busser og lokaltog på uændret niveau. Enten ved økonomisk støtte i stil med de foregående år eller ved at give mere økonomisk fleksibilitet, så de får mulighed for at brede ekstraomkostningerne ud over flere år, fx gennem låntagning. Det vil give ro til at undersøge alternative løsninger for at sikre danskernes mobilitet og samtidig sikre, at passagererne ikke søger over i andre transportmidler. Gør de det, er det svært at vinde dem tilbage.

Passagertallet er mange steder tæt på normaliseret, og forventningen er, at de lavere passagertal ikke er en permanent situation. Derfor er det et kritisk tidspunkt at reducere driftsomfanget.